👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik och ordförråd

Skapad 2020-10-27 10:07 i Resursskola Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Du ska arbeta med delar ur den engelska grammatiken under ett antal veckor, detta för att förbättra dina grammatiska kunskaper för att sedan kunna utveckla din engelska kommunikation, både muntligt och skriftligt. Under terminen kommer vi även att arbeta med hörförståelse.

Innehåll

Tid:

 

läsåret 20-21

 

 

Vi kommer att arbeta med att förbättra och befästa och förbättra de grammatiska kunskaperna i engelska samt utöka ordförrådet genom jämförelser mellan engelskatalad o olika delar av världen.

Vi  arbetar i klassrummet med lärarledda genomgångar samt tillhörande uppgifter.

 

1.     Substantiv

 

2.     Adjektiv

 

3.    Verb regelbundna och oregelbundna

 

4.    Prepositioner

 

5.    Ordföljd

 

Undervisning :

 

Du kommer att jobba med olika övningar på egen hand eller tillsammans med andra.

Du kommer också att få lyssna till kortare genomgångar av olika grammatiska regler.

Det hela avslutas med ett test för att se vilka kunskaper du har tagit till dig.

 

Mål :

Att du ska känna dig tryggare i att använda det engelska språket, genom att du:

 

·       Förbättrar dina grammatiska kunskaper, d.v.s. hur man böjer ord i olika sammanhang.

     Kunna och använda din förmåga både i skriftliga och muntliga kommunikationer

·       Lär dig om hur svensk och engelsk ordföljd ibland skiljer sig.

 

Bedömning:

 

1. Din förmåga att ta till sig av genomgångar och övningar och sedan visa kunskapsutveckling 

2. Din förmåga att arbeta aktivt under lektioner och ställa frågor när kunskapen inte räcker till.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9