Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets lotteri

Skapad 2020-10-27 10:11 i Lommarskolan Norrtälje
Grundskola 5 – 6 Geografi Svenska Samhällskunskap
360 000 barn föds varje dag. Färre än 300 av dem föds i Sverige. Chansen att börja ditt liv här är bara 0,08%. Var skulle du hamna om du föddes på nytt och hur skulle ditt liv se ut? DRA EN LOTT I LIVETS LOTTERI !

Innehåll

Mål efter avslutat område

Du ska
- kunna söka information om ditt land från några utvalda källor på nätet.
- kunna skriva en kort text i där du beskriver "ditt" liv..
- sätta ut skiljetecken så att innehållet blir begripligt. 
- kunna skriva och redigera din text.
- delta i resonemang om  människors livsvillkor i någon del av världen och jämföra med livet här i Norrtälje.

Så här kommer vi att arbeta

Du blir tilldelad ett land i livets lotteri på rädda barnen.

Utifrån vilket land du får ska du skriva om hur ditt liv skulle kunna se ut om du hade fötts där.

Din beskrivande text ska redovisas på en poster i A3-format. På postern ska du även ha bilder som samspelar med din text.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske under tiden du arbetar och på slutresultatet (din poster).

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Sh Ge

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: