Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2020-10-27 10:11 i Beckombergaskolan Stockholm Grundskolor
Arbetsområde Europa för år 6. - Namngeografi, länder, huvudstäder, bergskedjor och vatten. - Samla info om Europas olika regioner i tankekartor. - Jämföra de olika regionerna.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi ska arbeta med Europa och lära oss om de olika regionernas natur, kultur och befolkning.

Innehåll

Kunskapskrav – Detta ska jag lära mig

 • Du vet hur befolkningen är fördelad i Europa samt orsaker till fördelningen. (GE)
 • Du kan undersöka Europa och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet. (GE)
 • Du har mycket goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. (GE)
 • Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. (GE)

 

Detta ska jag kunna sätta ut på kartan

 •     Länder och huvudstäder
 •     Största sjöar, floder, städer/tätorter, bergskedjor
 •     Naturområden
 •     Naturtillgångar

 

Så här ska vi arbeta

 •          Läsa i läroboken ”Geografi Europa”
 •         Titta på filmer       
 •      Titta på ”Geografens testamente - Europa”
 •         Diskutera texter, bilder, tabeller & filmer
 •         Använda kartor (digitala och analoga)
 •         En land-presentation av enskilt land
 •         Läsa boken ”Fröken Europa”

 

    Dessa förmågor ska jag träna

 •         Förstå och använda begrepp
 •         Redovisa
 •         Värdera
 •         Utforska, söka, samla
 •         Göra jämförelser
 •         Dra slutsatser
 •         Tolka
 •         Använda geografiska källor
 •         Förstå och beskriva samband
 •         Beskriva skillnader och likheter

 

 

Dessa begrepp ska jag kunna förklara

världsdel

industri

horisont

slätt

kontinent

import

bergskedja

kargt

naturtyp

export

havsström

halvö

klimat

tjänst

golfströmmen

ö

väder

turism

lågland

flack

nederbörd

fyndighet

högplatå

kust

mynning

råvara

naturresurs

gräns

tidvatten

gruvindustri

allemansrätt

region

ebb/flod

jordbruk

berggrund

terrass- odling

areal

produkt

flykting

gles-befolkat

textilindustri

befolkning

tull

transport

invånare

inv/km2

tät-

befolkat

förort

tradition

glaciär

valuta

invandring

delta

 

bergspass

utvandring

våtmark

 

Så här ska vi visa vad vi lärt oss

 Löpande i  läsgrupperna, i presentationen, i namngeografin och i ett avslutande jämförelseprov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6

Matriser

Ge
Geografi Europa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Befolkningsfördelning
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Undersöka omvärlden
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: