Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklass ht20 - vt21

Skapad 2020-10-27 10:11 i Ugglums skola Partille
Grundskola F Svenska
Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna att på ett lustfyllt sätt få möjlighet att utveckla sin förmåga att använda det svenska språket på olika sätt, både muntligt och i skrift.

Innehåll

  Inledning:

Året i förskoleklassen är en förberedelse för fortsatt utbildning där vi lägger grunden för den fortsatta språkliga utvecklingen. Detta ska ske på ett lustfyllt sätt.

  Syfte:

Syftet är att utveckla elevernas nyfikenhet och ge dem möjligheter att utveckla sitt intresse för sitt tal- och skriftspråk.

   Mål:

 • Kunna känna igen och skriva sitt namn
 • Känna igen bokstavsljud.
 • Koppla ihop bokstavsljuden till enklare ord.
 • Ha en kännedom om språkets uppbyggnad med ord, meningar och ljud.
 • Kunna lyssna och återberätta genom tal och bild.
 • Våga prata i grupp, lyssna på andra och vänta på sin tur.
 • Känna tillit till sin egen förmåga.
 • Kunna utveckla sitt svenska språk i läsning och skrift.

 

 Hur:

Varje vecka jobbar vi med veckans bokstav, då vi först tittar på "Livet i bokstavslandet" och barnen sedan får arbeta med bokstaven i olika "stationer"; skriva bokstaven, måla mandalas och bilder, leta bokstäver, tangramövning och bokstavspussel. Varje vecka har vi också en skapandeuppgift som är kopplad till veckans bokstav.

Vi arbetar med språklig medvetenhet med hjälp av ett arbetsmaterial som heter "Trulle", där barnen varje vecka, i halvklass, får träffa Trulle som berättar sagor för dem, ger dem olika uppdrag eller uppgifter att genomföra. Handlingen utspelar sig kring trollet Trulle och hans språkstege. Språkstegen består av fem språksteg; rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Under klättringen på språkstegen stärks den språkliga medvetenheten.

Vi läser högt för barnen varje dag.
Vi uppmuntrar även barnen till att använda skriftspråket i lek, skapande och andra aktiviteter under dagen.

Vi använder oss av "Pappa Moll". Där finns 22 stycken bildsviter bestående av 5-6 bilder var. Syftet är att titta på bilderna i grupper på 2-3 elever, laborera och komma på en en saga, hur den börjar, fortsätter, och slutar. Eleverna ska presentera sagan för sina klasskompisar.

Vi jobbar med bokstavsbingo där eleverna jobbar 1-3 stycken/bingobricka. Eleverna ska hjälpa varandra att höra det initiala ljudet (fonemet)

På vårterminen när "Trulle" är klar släpper vi eleverna där dom befinner sig kunskapsmässigt. det finns 4 nivåer att jobba med.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: