👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi i hemmet och naturen

Skapad 2020-10-27 10:12 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Nu är det dags att fördjupa oss i kemins spännande värld. Du ska få lära dig varför du behöver tvål för att bli ren och hur läsk kan fräta på tänderna! Du kommer att ta reda på vad det betyder om ett ämne är surt eller basiskt - och vad är egentligen skillnaden på en blandning och en lösning? Häng med!

Innehåll

Undervisning

 

 

Din lärare kommer visa och förklara. Vi kommer att använda oss av texter och uppgifter som vi kommer läsa och samtala kring i Koll på NO 5. Du kommer att få laborera själv med blandningar och lösningar.

 

 

partikelmodellen

fasövergångar

kemiska reaktioner

basiskt/surt

lösningar och blandningar

kemi som problemlösning

förbränning

 

 

Vad kommer att bedömas?

- Din förmåga att diskutera hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen

- Din förmåga att genomföra en laboration där du ska undersöka lösningar och blandningar, du hanterar då utrustning på ett säkert sätt

- Din förmåga att förklara hur avfallshantering påverkar miljön och naturen

- Din förmåga att sortera ämnen efter olika egenskaper

- Din förmåga att med hjälp av kemins begrepp beskriva och förklara de olika faser ämnen kan existera i

 

Hur kommer du bedömas?

 

 • Under laborationerna bedömer läraren hur du kan följa en instruktion och genomföra en laboration.
 • Läraren bedömer hur väl du redovisar och dokumenterar dina undersökningar i text och bild 
 • Läraren bedömer hur du använder nya ord och begrepp i samtal, diskussioner och texter
 • Läraren bedömer hur du använder dina kunskaper genom att du berättar och svarar på frågor. Du använder då kemins begrepp. 
 • Hur du deltar i diskussioner och samtal och ställer enkla frågor som handlar om det aktuella ämnesområdet.
 • Hur du tolkar resultat, ser samband och drar slutsatser

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6