Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogiska planering arabiska HT 20. V 45-52

Skapad 2020-10-27 10:15 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Undervisning ska stimulera elevens intresse för att läsa och skriva på modersmålet .I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om vardagslivet, samhälle, kultur, traditioner där modersmålet talas.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa , skriva, kultur och tradition

Konkretiserade mål för eleven.

 •  Läsa och skriva  meningar och enkla berättelser.
 • Träna på högläsning.
 • Arbeta med läsförståelse.
 •  Arbeta med kultur och traditioner (skillnader och likheter) .

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi kommer att arbeta med bl.a.sagor,berättelser samt högläsning.
 • Arbeta i grupper med olika läsförståelse övningar.
 • Reflektera över traditioner , kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser  med svenska .
 • Filmer om kultur och traditioner.

Eleven har uppnått målen när....

 • Hen har förstått terxtens innehåll och kan svara på läsförståelse frågor.
 • Hen skall ha kunskaper om vardagslivet, samhälle, kultur, traditioner  samt kunna göra jämförelse med svenska kulturen utifrån egna erfarenheter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: