Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska pedagogisk planering HT20 V.45-52

Skapad 2020-10-27 10:13 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sina Kunskaper om kultur och samhällsfrågor där modersmålet talats.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, kultur och tradition

 

Konkretiserade mål för eleven.

 • Att läsa, skriva och sammanfatta olika typer av texter.
 • Att få  en djup förståelse för olika kulturer och samhällsfrågor.
 • Att jämföra mellan olika kulturer och traditioner där modersmålet talas.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi ska arbeta med olika typer av texter.
 • Vi kommer att titta på filmer om kultur och traditioner .
 • Vi kommer att diskutera och reflektera  över olika kulturer och traditioner i grupper.

Eleven har uppnått målen när...

 • Hen kan läsa och skriva olika typer av texter.
 • Hen kan återberätta och sammanfatta texter om olika kulturer.
 • Hen kan tolka och reflektera över traditioner, kulturer och olika samhällsfrågor i jämförelser med Svenska förhållande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: