Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur Sverige styrs

Skapad 2020-10-27 10:14 i Hälsinggårdsskolan Falun
Riksdag och regerings uppbyggnad Hur lagar stiftas och beslut genomförs EU och dess institutioner EU och demokratin
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi skall nu läsa om Sveriges politiska system med riksdag, regering, kommun och regioner. Vi skall studera var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.

Innehåll

 

Mål för undervisningsområdet


Eleven ska utveckla förmågor och kunskaper om:

 • Riksdag och regering.
 • Kommuner och landsting.
 • Hur en lag blir till.
 • Kunna reflektera, analysera och argumentera kring demokratiska frågor som rör riksdag och regering. Hur beslut påverkar individer, grupper och samhällen i stort.

Arbetsupplägg / undervisning

 • Arbeta med text och frågor 
 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Diskutera och reflektera över demokratiska frågor 
 • Filmer/genomgångar

Bedömning

Detta ska bedömas: 

 • Dina kunskaper om riksdag och regering samt din förmåga att använda dem. 
 • Dina kunskaper om demokratiska principer samt din förmåga att reflektera över dessa. 
 • Dina begreppskunskaper samt din förmåga att använda dessa. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Bedömning Hur Sverige styrs

Ej uppnått
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Samhällsstrukturer
Du visar grundläggande kunskaper om demokrati och demokratiska beslutsprocesser.
Du visar goda kunskaper om demokrati och demokratiska beslutsprocesser.
Du visar mycket goda kunskaper om demokrati och demokratiska beslutsprocesser.
Undersöka strukturer i samhället
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då utvecklade samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då välutvecklade samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Demokrati
Du har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: