Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2020-10-27 10:14 i Ärentunaskolan Uppsala
Arbetsområde om antikens Grekland och Romarriket
Grundskola 7 Historia
Antikens Grekland och Romarriket sträcker sig från ca 800 f.Kr. till 400 f.Kr. Under denna tid hände det mycket i Europa. Europas första civilisationer uppstod. En stor del av vår kultur är påverkad och inspirerad av händelser som inträffade för mer än 2000 år sedan. Vårt sätt att styra ett land är inspirerat av den demokrati som först uppstod i Grekland. Man kan säga att det sätt som vi ser på världen och det sätt som vi ser på vetenskapen började formas då. Hur kan det vara så att antiken fortfarande lever kvar i vår värld och vårt medvetande?

Innehåll

* Vi använder utvalda sidor från boken, Utkik. Kapitlen Antikens Grekland och Romarriket. 

* Studi  

 

Grundläggande  frågor att kunna: 

  • Nämn några likheter och skillnader mellan Atens demokrati och svensk demokrati idag.
  •  Arvet från Antikens Grekland och Romarriket lever kvar än i många europeiska länder både i samhället och i språket. Ge utförliga exempel på detta .
  • Hur skiljde sig livet mellan barn, kvinnor och män? Var det någon skillnad mellan Sparta och Aten?
  • Kunna beskriva skillnader och likheter mellan Grekland och Romarriket, till exempel expansion, levnadsvillkor, statsskick. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
    Hi  7-9

Matriser

Hi
Kunskapkrav historia åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Tidsperioder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Villkor och värderingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Historians användning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: