Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och ämnen i vår vardag.

Skapad 2020-10-27 10:15 i Tollarps skola Kristianstad
Vi sorterar material efter deras olika egenskaper och tittar på hur olika material används i vardagen.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig mer om olika material och deras egenskaper. Du kommer att få sortera material utifrån deras egenskaper.

Innehåll

Vi  kommer att arbeta med:

 • olika material och hur de kan användas.
 • att sortera material efter olika egenskaper.
 • vattnets olika former
 • luftens egenskaper
 • enkla lösningar och blandningar

Vi kommer att:

 • göra olika undersökningar
 • dokumentera arbetet med text och bild.
 • läsa faktatexter och titta på film
 • studera och beskriva olika föremål utifrån material, användningsområde och hur de kan sorteras.

Bedömning

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Material och ämnen i vår omgivning

På väg mot målet
Du når målet.
Material
Du kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de ka sorteras.
 • NO   3
Ljus och ljud, vatten och luft
Du kan berätta om egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
Fältstudier och undersökningar
Du kan utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar som handlar om vatten och luft.
 • NO   3
Sortera & separera
Du kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
Dokumentera
Du kan dokumentera dina undersökningar med bild och text och använda den i diskussioner och samtal.
 • NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: