Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering franska HT20 v.45-52

Skapad 2020-10-27 10:19 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter,arabiska 16
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sina kunskaper om kultur och samhällsfrågor där modersmålet talas.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, kultur och tradition 

Konkretiserade mål för eleven.

 • Att läsa, skriva och sammanfatta olika typer av texter.
 • Att få en djup förståelse för olika kulturer och samhällsfrågor.
 • Att jämföra mellan olika kulturer och traditioner där modersmålet talas.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi arbetar med olika typer av texter.
 • Vi kommer att diskutera och reflektera över olika kulturer och traditioner i små grupper.
 • Vi tittar på filmer om kulturer och traditioner.

 

Eleven har uppnått målen när...

 • Hen kan läsa och skriva olika typer av texter.
 • Hen kan återberätta och sammanfatta texter om olika kulturer.
 • Hen kan tolka och reflektera över traditioner, kulturer och olika samhällsfrågor i jämförelse med svenska förhållande.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: