Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 3, Algebra och mönster

Skapad 2020-10-27 10:20 i Solskiftesskolan Österåker
Grundskola F – 9 Matematik
I detta kapitel arbetar vi med algebra och mönster. I algebran använder man bokstäver för att symbolisera variabler eller okända tal.

Innehåll

I det här kapitlet får du lära dig:

 • Innebörden av variabelbegreppet i algebraiska uttryck
 • Teckna och tolka uttryck som beskriver vardagliga och matematiska situationer
 • Föra och följa matematiska resonemang om mönsters uppbyggnad
 • Upptäcka mönster i talföljder och bilder och beskriva dem med algebraiska uttryck
 • Skapa egna och tolka andras mönster
 • Teckna och förenkla uttryck med flera räknesätt, parenteser och tal i potensform
 • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp:

Algebraiska uttryck, variabel, värdet av ett uttryck, mönster, förenkling av uttryck, parentes, potens, bas, exponent.

Grovplanering

v 46 3.1 Uttryck med variabel samt 3.2 Mönster
v 47 3.3 Förenkling av uttryck
v 48 3.4 Uttryck med parenteser samt 3.5 Multiplikation av parenteser
v 49 3.6 Uttryck med potenser samt Blandade uppgifter
v 50 Repetition av hela kapitel 2
v 51 PROV tisdag 15/12

Utöver att arbeta i Matematikboken X kommer vi att arbeta med gemensam problemlösning och föra matematiska diskussioner. Länkar till genomgångar finns nedan. När ni arbetar med boken gör minst 2 nivåer på varje delavsnitt. Utmana dig själv! Rätta löpande så att du vet att du förstått.


Genomgångar


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Lärandematris matematik

>>
E-nivå
>>>
C-nivå
>>>>
A-nivå
PROBLEMLÖSNING
Hur ska jag lösa uppgifterna? Förstår jag olika metoder?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget.
BEGREPP
Vad betyder matteorden och hur hänger de ihop?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
METODER
Kan jag göra olika beräkningar? Blir det rätt svar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
RESONEMANG
Kan jag resonera och följa tankarna i matematik?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
KOMMUNIKATION
Hur ska jag förklara så att andra förstår vad jag menar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: