Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 1-2 Gruvrisskolan

Skapad 2020-10-27 10:20 i Gruvrisskolan Falun
Musikundervisning i F-2-klass ABC
Grundskola 1 – 2 Musik
Vi sjunger, spelar, dansar och rör oss till musik tillsammans. Du deltar så bra du kan i alla aktiviteter och gör ditt bästa.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet för elev

Vi sjunger, spelar, dansar och rör oss till musik tillsammans. Vi gör olika rytmlekar och övningar. Vi övar i oss att lyssna till olika ljud och skapar egna "ljudmattor".

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och sjunga samt genom att lyssna till musik.

Förmågor som arbetsområdet övar

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. Du ska få möjlighet att öva/utveckla din förmåga att...

Mål och bedömning

Du ska visa att du i en grupp kan sjunga en sång med samma tempo och samma styrka som de övriga.

Du ska visa att du kan göra de rörelser som passar till sången.

Du ska kunna spela rytminstrument, tonstavar m.m. genom att följa dirigenten/ den digitala analysen.

Undervisning och arbetssätt (Innehåll)

Arbetet i musik pågår under hela läsåret och varieras efter årstid.

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik år 1-2

Ur det centrala innehållet:

År 1
År 2
Musicerande och musikskapande
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
- Deltar i unison sång och växelsång. - Klappar i takt samt härmar enkla rytmer och rörelser. - Deltar i dans och rörelse med improvisation och imitation.
- Deltar i unison sång, växelsång och kanon. - Klappar/spelar i takt samt hittar på egna rytmer och rörelser. - Deltar i skapandet och framförandet av egen musik.
Musikens verktyg
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
- Använder rösten till att sjunga starkt och svagt. - Deltar i en rytmorkester.
- Är bekant med några av de vanligt förekommande musikbegreppen som ex. ton, rytm, melodi och puls. - Deltar i enklare ensemblespel
Musikens sammanhang och funktioner
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
- Bekantar sig med svensk och nordisk barnvisetradition.
- Är bekant med sånger och visor med anknytning till svensk tradition ex. nationalsång.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: