Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO "Årstidsbok"

Skapad 2020-10-27 10:22 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 1 Svenska Bild Musik NO (år 1-3)
Årstidsboken är ett temaprojekt, som sträcker sig över hela årskurs 1. Vi startar med hösten i september, under vinter fortsätter vi med vinter. Efter vintern startar vi med våren, för att slutligen avsluta arbetet med sommaren innan vi går på sommarlov igen.

Innehåll

Hur ska jag arbeta?

Vi kommer att:     

 • göra bilduppgifter och pyssla
 • se film
 • läsa och skriva korta texter
 • lära oss vilka månader som är höstmånader, vintermånader, vårmånader och sommarmånader
 • lära oss antalet månader per ett år
 • lära oss alla veckodagar
 • lära oss om olika förändringar i naturen under aktuell årstid
 • lära oss om olika djurs anpassningar till de olika årstiderna
 • lära oss om olika ord och begrepp

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 • lära oss om olika typer av väder
 • lära oss om aktuella högtider under årstiden och sjunger sånger aktuella för perioden  
 • alla månader
 • kunna årstidernas namn och vilka månader som ingår i årstiden
 • kunna antalet månader på ett år
 • kunna veckans alla dagar
 • ge några exempel på förändringar i naturen under olika årstider
 • redogöra för beteendet under aktuell årstid hos olika djur
 • förstå några olika ord och begrepp
 • kunna olika typer av väder
 • känna till några högtider under året

Detta visar jag genom att:

 • delta aktivt vid genomgångar
 • skriftliga uppgifter
 • deltar aktivt vid par och gruppuppgifter 

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång. Jag fokuserar på hur delaktig eleven är i gemensamma aktiviteter,

samt hur väl eleven visar att han/hon når de nationella kunskapskraven, som berörs under arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: