Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplanering i spanska: Agenda 2030

Skapad 2020-10-27 10:26 i Utvecklings- och stödenheten Härryda
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vi människor påverkar nu förutsättningarna för allt liv på jorden. Många av dagens problem hänger samman med vår moderna livsstil och befolkningsökningen i världen. Agenda 2030 är de mål världens länder kommit överens om i FN för att skapa en hållbar och bra utveckling för alla människor. Målen handlar om att till år 2030 avskaffa den extrema fattigdomen, minska ojämlikheterna, lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. Under detta läsår kommer vi att arbeta med Globala målen. Först skapar vi en allmän förståelse om alla målen, sedan riktar vi oss mot ett eller två mål som eleverna själva får välja.

Innehåll

Syfte med undervisningen

 • Du ska få en förståelse över varför vi behöver de globala målen och varför det är så viktigt att jobba med dem.

Hur ska vi arbeta? 

 • Vi introducerar tema Globala målen med hjälp av jämförelsebilder och titta på en kort film.
 • Bilddiskussion. Vad berättar bilderna? 
 • Vi ser på filmer. 1. Filmintroduktion direkt före filmvisningen för att berika filmupplevelsen och förbättra de efterföljande filmpedagogiska övningarna. 2. Upplevelsesamtal med frågor direkt efter filmen för att varje enskild elev ska öva sig i att känna och tänka efter själva samt formulera sig kring detta, innan samtal i par, små grupper eller helklass tar vid. 
 • Begrepp förklaring. Förståelse av begrepp är oerhört viktigt när vi läser och skriver om de globala målen.
 • Vi skapar meningar och korta enkla texter med rätt ordföljd och interpunktion. Vi skriver för hand eller digitalt.
 • Vi letar faktatexter, översätter om de är på svenska, återberättar, diskuterar innehållet och svarar på relaterade frågor.
 • Vi tränar begrepp med bilder på quizlet.
 • Vi matchar bild och mening (skärmövningar)
 • Vi målar, ritar, göra affischer och skapa korta filmer på plotagon om vi har möjlighet.
 • Vi arbetar enskilt, i par och i grupper. 
 • Vi redovisar vårt arbete muntligt.
 • Vi använder oss av läroböcker, broschyrer, kopior, digitala läromedel och appar som quizlet, kahoot,  LearningApps.org, Imovie, Youtube, Urplay.se och Sli.se. 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

 • Eleverna får välja vilket mål de är intresserade av och vill arbeta med. 
 • Eleverna får även välja vilken redovisningsform och vilket arbetssätt dem vill använda sig av. 
 • Eleverna ska läsa skönlitteratur på deras nivå.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig? 

Genom  läsning, läs- och hörförståelse, återberättande, skrivning, ditt deltagande i samtal och muntliga redovisningar visar du dina förmågor.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

 Se Unikum!

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Hemläxa

 • Hemläxa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: