Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi och landskap Åk4

Skapad 2020-10-27 10:28 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Sveriges geografi
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Geografi
Vi jobbar med Sverige och ser på landets läge, vilka grannländer vi har, vad landskapen heter och namnen på några orter. Vi lär oss mycket om hur vårt land är indelat och vad som skiljer Sveriges olika delar åt. Vi lär oss om vart Sveriges sjöar, berg och hav ligger och vad de heter. Eleverna får följa med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Diana Graafs mytomspunna laboratorium i Geografens testamente.

Innehåll

 

Du får arbeta teoretiskt och praktiskt genom att läsa och fundera kring olika texter och frågor, både enskilt, i par och gemensamt i klass. Vi ser kortare filmer, lära oss nya ord och begrepp och funderar kring olika sammanhang och konsekvenser

Vad lär vi oss?

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska kartor och tematiska kartor.
 • De svenska natur-och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.
 • Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

 

Hur lär vi oss?

Vi utgår ifrån läromedlet " PULS Geografi Sverige". Du att läser och skriver texter, och övar upp dina kartkunskaper.

I TV-serien "Geografens testamente- eller Den stora Sverigeresan" får du att följa med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Diana Graafs mytomspunna laboratorium. Vi jobbar på ett varierat sätt arbeta med olika uppgifter utifrån serien.

 

Vi fördjupar våra kunskaper inom ämnet Geografi, där arbetar på ett varierat sätt för att befästa kunskaperna.

Arbetssätt:

 • Arbeta utifrån läromedlet, Grundboken och arbetsbladen och andra uppgifter.
 • Se korta faktafilmer och diskuterar sedan innehållet.
 • Skriva mindre faktatexter kring varje landsdel och söka fakta på egen hand på olika sätt.
 • Träna olika ord och begrepp som används i ämnesområdet geografi.
 • Träna på namngeografi både på datorn och skriftligt

 Du kommer sedan att få fördjupa dig i ett av landskapen och göra en affisch om landskapet.

Förmågor:

 • känna till hur Sveriges natur skiljer sig från olika platser i landet.
 • känna till hur Sveriges befolkning är fördelad samt dra några konsekvenser av vad det innebär.
 • kunna Sveriges landskap med namn och läge samt några orter, berg, hav och vatten.
 • kunna grannländerna med namn och läge.
 • kunna begreppen: Norrland, Svealand, Götaland, norr, öst, syd och väst, barrskog, lövskog, skärgård, fjord, fjäll, tätort, jordbruk, skogsbruk, naturtillgång, klimat och norrsken.

Bedömning:

Bedömningen sker fortlöpande, på vilket sätt du är aktiv på lektionerna - både muntligt och skriftligt.
Hur du deltar i diskussioner - om du är aktiv och visar intresse.
Hur väl du utför de skriftliga uppgifterna, att du gör dem, du visar vad du kan och gärna utvecklar dina svar.
Hur du kan använda det du lärt dig genom att använda detta i andra sammanhang.
Hur väl du kan visa vad du lärt dig genom redovisningar och prov i kartkunskap, där även egna kommentarer och tankar får utrymme.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

SO Ge
Sveriges Geografi år 4 Ht 17

Når målen för årskursen
På väg
E
C
A
Sverige - namngeografi
Läge på landskapen, samt orter, berg, hav och vatten.
Du kan med stöd återge läge på något landskap samt någon ort, berg, hav och vatten
Du kan med viss säkerhet läge på några av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet läge på flera av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med säkerhet läge på de flesta landskapen, samt ett flertal orter, berg, hav och vatten.
Sverige - namngeografi
Namn på landskapen, samt orter, berg, hav och vatten.
Du kan med stöd återge namnet på något landskap samt någon ort, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet namn på några av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet namn på flera av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med säkerhet namn på de flesta landskapen samt ett flertal orter, berg, hav och vatten.
Väderstrecken
Kunna de fyra väderstrecken.
Du kan med stöd ange några av väderstrecken.
Du kan namnge de fyra väderstrecken.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med viss säkerhet ange vilken riktning de har.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med säkerhet ange vilken riktning de har.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information.
Du kan med stöd förklara en del färger och vad några kartsymboler betyder. Du har med stort stöd av andra börjat förstå hur man söker i en kartbok.
Du kan förklara vad några av färgerna och kartsymbolerna betyder. Du kan med hjälp söka information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss hjälp använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med viss hjälp hitta information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med säkerhet hitta information i en kartbok och använder dig då av registret.
Natur- och kulturlandskap
Kunna ge exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Kunna förklara processen bakom och deras utmärkande drag.
Du kan med stöd återge något exempel på natur- och kulturlandskap i Sverige. Du är i början av din förståelse att det finns processer bakom dessa.
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med hjälp förklara processerna bakom.
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med viss hjälp förklara processerna bakom och deras utmärkande drag.
Du kan ge flera exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med säkerhet förklara processerna bakom och deras utmärkande drag samt kan ge något exempel på hur dessa påverkar människor och natur.
Sveriges befolkning
Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du kan med stöd påvisa att du vet att Sveriges befolkning är fördelad.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med viss hjälp ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Begrepp
Jag kan med stöd återge några geografiska begrepp.
Du använder geografiska begrepp som t.ex. naturtillgång och klimat på ett enkelt sätt när du talar eller skriver om geografi.
Du använder geografiska begrepp som t.ex. naturtillgång och klimat på ett utvecklat sätt när du talar eller skriver om geografi.
Du använder geografiska begrepp som t.ex. naturtillgång och klimat på ett välutvecklat sätt när du talar eller skriver om geografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: