Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse. Jenny Clark

Skapad 2020-10-27 10:30 i Skytteskolan F-6 Göteborg
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Att förstå det man läser. Kunna berätta för någon lärare eller kompis om text man har läst. Eller skriva ner några rader om vad en bok handlar om. Att kunna svara på frågor på olika texter.

Innehåll

Innehåll

Läsa skriva och förstå berättande texter och faktatexter.

 

Konkretiserade mål för eleven

Kunna läsa en text och förstå vad den handlar om.

Samtal om texter.

Kunna svara på frågor  och på texten muntligt och skriftligt

-på raderna

-mellan raderna

-bortom raderna

Skriva några meningar om innehållet i en bok man har läst.

 

Innehåll:

Högläsning och samtal kring innehållet enligt EPA.

Enskild läsning/läsläxa

Parsamtal och samtal i grupp kring en gemensam text

Skriva ner svar på frågor på en text med hel mening.

Återberätta det viktigaste i en text.

Skriva recensioner.

 

-arbetsmetoder inklusive beskrivning av elevens delaktighet i val av arbetsmetod:

 

Pararbete och grupparbete med läsförståelsekort med frågor på texter.

Parsamtal och gruppsamtal kring gemensamma texter.

Återberätta texter för varandra

Berätta något om innehållet i en text.

Eleven har möjliget att välja egna texter.

Skriva en enkel recension

 

Beskrivning av utvärdering i momentet:

 

Kontinuerlig utvärdering genom att lyssna på eleverna när de läser, ställa frågor och stötta vid berättande och skrivande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: