Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musse och Helium

Skapad 2020-10-27 10:31 i Skolbyns skola Hudiksvall
Grundskola 1 – 3 Svenska
Under några veckor kommer vi att arbeta med utgångspunkt i högläsningsboken Musse och Helium: Mysteriet med hålet i väggen skriven av Camilla Brinck.

Innehåll

Arbetsområde:

Under arbetet med denna boken kommer vi träna på att samtala och arbeta med övningar som ska hjälpa dig utveckla din läsförståelse och ordförståelse. Du kommer även få träna på olika läsförståelsestrategier och textkopplingar. 

Mysteriet med hålet i väggen kommer också vara en del av av vårt värdegrundsarbete. 

Konkreta mål:

* Under arbetets gång kommer du få träna din förmåga att lyssna till och återberätta delar av handlingen i mysteriet med hålet i väggen.

* Du kommer få utveckla din hör- och ordförståelse. 

* Du kommer få träna din förmåga att, både i samtal och i skrift, använda dig av olika läsförståelsestrategier, både utifrån läsfixarna ex spågumman och textkopplingar.

* Du kommer att få träna på att delta i samtal och att framföra dina tankar och åsikter kring teman som vänskap, godhet, samarbete, rätt och fel med mera. 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

* delta i samtal utifrån olika frågor och att framföra din egen åsikt kring olika teman.

* visa läsförståelse både genom samtal och genom skrift.

Undervisning:

Arbetet kommer att utgå från högläsning av boken Musse och Helium, Mysteriet med hålet i väggen. 

Vi kommer att:

* samtala kring innehållet i texten på olika sätt och i olika former, både i storgrupp och i liten grupp.

* samtala kring olika teman som är kopplade till de olika kapitlen, ex: vänskap, godhet, samarbete, rätt och fel med mera. 

* innan och under läsningen samtalar vi kring olika ord kopplade till varje kapitlet som kan vara svåra att förstå. På så vis kommer du får utveckla ditt ordförråd. 

* träna på att förutspå vad som ska hända utifrån bilder och rubriker.

* arbeta med läsförståelse utifrån frågor kopplade till innehållet i boken både genom samtal och textuppgifter. 

* prata om författaren och illustratören.

* arbeta även med skriftliga uppgifter av olika slag. ex skriva ner svaren på olika frågor, skriva ner förutsägelser osv. 

Uppgifter

 • Musse och Helium kapitel 1:Hörförståelse

 • Bokrecension

 • Uppstart Musse och Helium

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: