Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi och landskap Åk4

Skapad 2020-10-27 10:38 i Bosgårdsskolan Varberg
Sveriges geografi
Grundskola 4 – 6 Geografi SO (år 1-3)
Arbete med Sverigekartan. Tränat vad landskapen heter och var de ligger, samt sjö och hav. Vi har tränat på att rita kartsymboler och träna väderstreck. Vi har arbetat mycket med Seterra.online och elevspel.

Innehåll

 

Arbete med Sverigekartan. Tränat vad landskapen heter och var de ligger, samt sjö och hav. Vi har tränat på att rita kartsymboler och träna väderstreck. Vi har arbetat mycket med Seterra.online och elevspel.

 

 

Matriser

SO Ge
Sveriges Geografi år 4 Ht 17

Når målen för årskursen
På väg
E
C
A
Sverige - namngeografi
Läge på landskapen, samt orter, berg, hav och vatten.
Du kan med stöd återge läge på något landskap samt någon ort, berg, hav och vatten
Du kan med viss säkerhet läge på några av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet läge på flera av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med säkerhet läge på de flesta landskapen, samt ett flertal orter, berg, hav och vatten.
Sverige - namngeografi
Namn på landskapen, samt orter, berg, hav och vatten.
Du kan med stöd återge namnet på något landskap samt någon ort, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet namn på några av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet namn på flera av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med säkerhet namn på de flesta landskapen samt ett flertal orter, berg, hav och vatten.
Väderstrecken
Kunna de fyra väderstrecken.
Du kan med stöd ange några av väderstrecken.
Du kan namnge de fyra väderstrecken.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med viss säkerhet ange vilken riktning de har.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med säkerhet ange vilken riktning de har.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information.
Du kan med stöd förklara en del färger och vad några kartsymboler betyder. Du har med stort stöd av andra börjat förstå hur man söker i en kartbok.
Du kan förklara vad några av färgerna och kartsymbolerna betyder. Du kan med hjälp söka information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss hjälp använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med viss hjälp hitta information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med säkerhet hitta information i en kartbok och använder dig då av registret.
Natur- och kulturlandskap
Kunna ge exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Kunna förklara processen bakom och deras utmärkande drag.
Du kan med stöd återge något exempel på natur- och kulturlandskap i Sverige. Du är i början av din förståelse att det finns processer bakom dessa.
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med hjälp förklara processerna bakom.
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med viss hjälp förklara processerna bakom och deras utmärkande drag.
Du kan ge flera exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med säkerhet förklara processerna bakom och deras utmärkande drag samt kan ge något exempel på hur dessa påverkar människor och natur.
Sveriges befolkning
Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du kan med stöd påvisa att du vet att Sveriges befolkning är fördelad.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med viss hjälp ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Begrepp
Jag kan med stöd återge några geografiska begrepp.
Du använder geografiska begrepp som t.ex. naturtillgång och klimat på ett enkelt sätt när du talar eller skriver om geografi.
Du använder geografiska begrepp som t.ex. naturtillgång och klimat på ett utvecklat sätt när du talar eller skriver om geografi.
Du använder geografiska begrepp som t.ex. naturtillgång och klimat på ett välutvecklat sätt när du talar eller skriver om geografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: