Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-10-27 10:47 i Tunaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
”Räknandet har varit, och är ,en viktig aspekt av den matematik som människan har använt sig av. Vi har behov av att ta reda på och kommunicera hur många av någonting som vi eller någon annan har. Räknandet har stor betydelse i många praktiska sammanhang i vår vardag men har också stor betydelse för det matematikkunnande som barn utvecklar genom livet. Som vuxen är det lätt att ta alla de erfarenheterna vi har av tal och räkning för givna. Den kunskap vi har av tal har har blivit automatiserad.”.......( )..... Hur gjorde du när du räknade? Vad behöver man för att kunna räkna någonting? ( Svindlande matematik. Palmer,Unge&Hultman)

Innehåll

 

Matematik

 

På våra samlingar sjunger vi sånger och ramsar, lyssna på sagor och berättelser samt leker organiserade lekar som innehåller matematik.

Vi räknar de som är på samlingen och ibland räknar vi 1,2,3 innan vi börjar sjunga. Vi visar antal med våra fingrar när vi räknar eller pratar om siffror. Ibland använder vi duplobitar som får symbolisera hur många vi är just den dagen.Ibland är stapeln hög och andra dagar är den kortare.

När vi sjunger sånger som, fem fina fåglar, tio små indianer, en elefant balanserade eller fem små apor har vi konkret material som vi visar medan vi sjunger, även här förstärker vi med att visa antal med våra fingrar.

Samma sak gäller när vi berättar sagor och berättelser. Vi har material som förstärker det vi berättar. När vi berättar eller sjunger om t.ex Bockarna Bruse visar vi samtidigt tre bockar i tre olika storlekar. Vi pratar då om antalet tre och matematiska begrepp som störst, minst, mellan, först och sist. Vi använder även prepositionerna bredvid, över och under.

Vid lunch pratar vi om antal. Tillsammans räknar vi hur många som sitter vid bordet, hur många som dricker mjölk och hur många som dricker vatten. Vi pratar om t. ex en eller flera potatisar, en och två potatisar. Mycket eller lite mjölk/vatten. Halva glaset. Hel eller halv eller liten eller stor smörgås. Mycket-lite mat. Även här kommer prepositioner in som ovan - nedan, bredvid samt över - under.

När vi är ute på gården eller på utflykt uppmärksammar vi och pratar om matematiska begrepp som tung – lätt, stor – liten, fullt – tomt , upp – ner samt att föremål kan ha olika storlek. Vi jämför föremål.                                    

Vi använder våra kroppar för att mäta avstånd och höjd och vi räknar steg medan vi t. ex går balansgång eller på trädplattor.

Dagen innehåller många fler moment där matematik används och detta är bara några exempel på vad vi gör tillsammans.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: