Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik: bygga en Findus och Pettson- värld

Skapad 2020-10-27 10:42 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Bild Svenska Teknik
Findus flyttar ut men var ska han bo? Vi kommer att utgå från boken Findus flyttar ut och bygga en Findus och Pettson-värld. Där kommer du få möjlighet att utveckla ditt intresse för teknik och förmågan att ta dig an tekniska utmaningar.

Innehåll

Syfte:

I ämnet teknik ska du få:

* identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

* identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

* använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Mål:

Du ska kunna:

* genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att prova olika idéer. 

* göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser.

* resonera och diskutera med din grupp för att komma fram till hållfast konstruktion.

* benämna det material ni använt när vi byggt er konstruktion.

* använda dig av olika tekniska begrepp t.ex. hållfasthet, konstruktion och material.

Arbetsgång: 

Du kommer att få lyssna till boken Findus flyttar ut av Sven Nordqvist.

Vi kommer att titta på bilderna i boken för att fundera kring hur vi ska kunna skapa vår egen Pettson- och Findusvärld.

I grupper kommer ni rita en skiss över den del av världen ni ska bygga.

Ni kommer att få bygga er del av världen med hjälp av olika material.

Avslutningsvis kommer ni att få spela in en kort film där ni berättar kring vad ni har byggt, vilket material ni använt och varför.

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

* kunna skapa en hållfast konstruktion utifrån val av material.

* förklara och använda olika tekniska begrepp.

* samarbeta och resonera i din grupp.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: