Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2020-10-27 10:45 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Varje dag berättar du om saker som du varit med om. Ofta gör du det genom att skriva eller tala. När du återberättar om något du själv varit med om är det viktigt att berätta allt i rätt ordning för att den som läser eller lyssnar ska förstå vad du menar. I detta avsnitt får du öva på att återberätta i tal, skrift och att läsa återberättande text.

Innehåll

Lärandemål

 • känna igen den återberättande textens struktur
 • förutspå textens handling
 • reda ut oklarheter i texten
 • ställa frågor till texten
 • sammanfatta huvuddragen av det lästa
 • återberätta i kronologisk ordning både muntligt och skriftligt
 • använda varierande tidsord
 • skriva rubrik, inledning och avslutning
 • skriva med verben i preteritum
 • dela upp min text i stycken
 • hålla mig till ämnet

Arbetssätt:

 • läsa olika återberättande texter och diskutera samt titta på dess uppbyggnad.
 • arbeta med inledningar och se vilka frågor de svarar på (vem, var, varför, vad och när) och avslutningar
 • arbeta med kronologisk ordning
 • öva på tidsord
 • titta på när man sätter ut nytt stycke
 • återberätta något muntligt
 • skriva en återberättande text

Så här visar jag vad jag kan:

 • deltar i samtal och arbetsuppgifter i par och grupp
 • arbetar med uppgifterna
 • skriver en återberättande text

Matriser

Sv
Återberättande text

Nivå 1
Nivå 2
Struktur
Rubrik Strukturen är tydlig. Texten är indelad i några stycken som berättar om olika saker.
Rubrik Strukturen av texten fungerar väl. Texten blir lätt att följa. Texten delas in i stycken med olika områden.
Tidsord
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Tidsorden är till viss del varierade och gör texten något tydligare.
Meningarnas längd och ordföljd varieras. Skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika tidsord.
Skiljetecken
Stor/liten bokstav används nästan alltid rätt.
Stor/liten bokstav används alltid rätt.
Verb
Blandning av dåtid och nutid förekommer vid några tillfällen, ändelser saknas sällan. Verben är beskrivande och varierar till viss del.
Dåtid används i hela texten. Tempusändelse finns alltid med. Verben är beskrivande och tydliga och varierar.
Inledning
Har en inledning som svarar på några av frågorna vem? vad? var? när? varför?
Har en tydlig inledning som svarar på frågorna vem? vad? var? när? varför?
Händelser
Har med flera händelser varav de flesta står i kronologisk ordning. Innehållet ger information om det som hänt.
Har med flera händelser och alla står i kronologisk ordning, Innehållet är varierat och ger god information om vad som hänt.
Avslutning
Har med en avslutning som försöker sammanfatta texten.
Har med en klar avslutning som tydligt sammanfattar texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: