Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2020-10-27 10:45 i Röllingbyskolan Österåker
Grundskola F Svenska
Planering i svenska under läsåret i förskoleklass.

Innehåll

KUNSKAP 2.2Övergripande mål och riktlinjer från LGR 11: 

Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

 

Förskoleklassens delmål:

Eleverna visar intresse för läs- och skriftspråket.

 

Målet är uppnått när eleven/eleverna kan:

 

 • Rimma

 • Bokstavsljud

 • Bokstavsljud i ord

 • Begynnelseljud (första ljudet i ett ord)

 • Höra och se skillnad på långa och korta ord 

 • Stavelser (fonem)

 • Berätta och beskriva sammanhängande

 • Återberätta

 • Lyssna

 • Namnge minst fem bokstäver

 • Skriva sitt namn

 • Urskilja ord i korta meningar

 

Förslag på aktiviteter och metoder:

 

 • Rim övningar

 • Tematiskt arbetssätt

 • Ord, språk och ljudlekar

 • Reflektera/resonera

 • Samarbetsövningar

 • Låtsasskriva

 • Låtsasläsa

 • Läsa

 • Skriva

 • Övningar med versaler och gemener

 • Språkmedvetet förhållningssätt

 • Högläsning

 • Dramatisera/berätta/redovisa enskilt och inför grupp

 • Sång och musik

 • Arbeta i stor och liten grupp

 • Berättar/återberättar-aktivitet

 • SpelTidsram: 

Vårterminens slut i förskoleklass

 

Utvärdering och uppföljning:

Tydliggöra målen för eleverna, kartläggning från skolverket.

Utvärdera / reflektera med pedagoger

 

Uppföljning och utvärdering sker inför de elevledda samtalen tillsammans med eleven.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: