Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Foto/redigering

Skapad 2020-10-27 10:47 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Grundskola F
Foto/redigering

Innehåll

LPP Foto/redigering av arkitektoniska verk och självporträtt

BL, Uppgift 3, Åk 6

Pedagogisk planering, Bjursåsskolan F-6

Ht -20

 

Inledning

Under 3 lektioner ‘a 90 minuter kommer vi att arbeta med att undersöka olika arkitektoniska verk från hela världen och utifrån dessa välja ett att arbeta individuellt med. Dels genom faktasökning och genom att med ett självporträtt redigera in dig själv någonstans i bilden med ditt verk. 

 

Vad skall jag som elev utveckla? (Förmågor, långsiktiga mål, konkretisera och tydliggör)

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Den skall också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

 

Denna uppgift ger förutsättningar för att utveckla din förmåga att:

 

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Vi arbetar med:

 

Bildframställning

  • Framställning av berättande och informativa bilder, 

  • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i bildmontage.

  • Fotografering samt redigering i datorprogram.

Redskap för bildframställning

  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

  • Verktyg för fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

  • Plana material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys

  • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Hur skall vi arbeta? (Vilka övningar och aktiviteter)

Du kommer att få söka fakta kring ditt verk, fotografera samt att få träna på digital redigering i ett program på din chromebook. Du kommer också att träna på att fotografera, bildvinklar, bildutsnitt och ljus. Efter att bilderna är redigerade skrivs bilderna ut och vi monterar dem med passpartout och presenterar sedan dem vid en liten utställning i klassen. Vi kommer att träna på ord och begrepp knutet till området samt att reflektera kring processen och produkten i en skriftligt uppgift vid presentationen.

 

Bedömning (Kunskapskrav)

Hur kommer bedömningen att gå till?

Bedömningen kommer att ske löpande under arbetets gång samt vid presentation av uppgifterna och vid reflektion av dessa. En kvalitetsbedömning görs även av dina färdigställda och bearbetade bilder. Samt hur du arbetat med vald teknik och material.

 

Bedömningsmatris - Kunskapskrav för betyget E år 6

 

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. 

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. 

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. 

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. 

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: