Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

THE USA

Skapad 2020-10-27 10:55 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
During weeks 46-50 we are going to learn more about the United Stated of America. Each week we will focus on different themes related to the country. Naturally, we will begin the project learning about the 2020 election. We will also work with some grammar to improve our writing and speaking skills, such as adjectives, adverbs, and there is/there are. At the end of the unit you'll have a the posibility to show what you have learnt about the USA and a test concerning the grammar we have worked with.

Innehåll

 

English Year 8                       The USA
 
Vecka  Lektion 1   Lektion 2   Grammar 

V.46 

The US election  

Genomgång av USA-valet, kandidaterna, partierna och hur röstningen går till.

Diskussionsuppgifter. 

Escape room US election + adjectives

Adjectives

V.47 

History  

Texter: "Some dates to remember in American history"  +
"A mix of people"  


True/ false statements  

Escape room US history + adverbs  Adverbs 
V.48 

The 50 states  

Text: "The united stated of america"


Quiz, öva på att placera staterna med karta 


Ni kommer få lotta en stat och fylla i ett informationsblad om din stat


Använd denna sida som källa: https://kids.nationalgeographic.com/explore/states/ 

Escape room basic information about the US + there is / there are  

There is / there are  
V.49 

Life in USA / Sweden  

Text: "Teenage life in the USA"  


Diskussionsfrågor  

Escape room + repetition av genitiv   Genitive 
V.50  Sammanfattning 

Repetition  


Berätta vad du lärt dig om USA, spela in en kort video!

Grammatikprov

(adjectives, there is / there are, genitive)

 

Matriser

M2
Bedömningsmatris, Engelska

E
C
A
Förstå engelska i tal.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå tydligt talad engelska.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du hört , dvs lyckas att få fram det du vill ha sagt så att en engelsktalande person skulle kunna förstå.
Du kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Du förstår och kan jobba efter enkla instruktioner du får på engelska.
Du förstår och kan arbeta efter instruktioner.
Du förstår och kan arbeta efter längre instruktioner.
Du kan uppfatta budskapet i stora drag i talad engelska utan att haka upp dig på enstaka ord som du inte förstår.
Du förstår det huvudsakliga budskapet i talad engelska.
Du förstår talad engelska väl.
Förstå engelska i text.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå engelska i text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i enklare texter.
Du förstår även viktiga detaljer i texter vi läser.
Du kan diskutera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl.
Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar.
Du kan diskutera det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Tala engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt.
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga.
Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med.
Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen.
Ibland löser du språkliga problem genom att förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
Skriva engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig skriftligt.
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd.
Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar.
Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd.
Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du varierar ditt språk efter mottagare och situation med lätthet.
Kunskaper om kultur och traditioner i engelskspråkiga länder
Du visar att du kan en del om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska används.
Du visar att du har djupare kunskaper om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska talas.
Du visar att du har nyanserade kunskaper, dvs kan mycket om kultur och traditioner och kan dra slutsatser och göra jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: