Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök

Skapad 2020-10-27 10:50 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Kemiförsök år 5 och 6. .
Grundskola 5 Kemi
I temat Kemiförsök gör du en rad fysikaliska och kemiska tester för att bestämma egenskaper hos fem okända ämnen. Du jämför den information du får fram med känd fakta om olika ämnen. På så sätt kan du dra slutsatser om vilka ämnena är och argumentera för dina resultat med stöd av dina egna undersökningar.

Innehåll

Kemiförsök 

 

Mål:

 • Kunna genomföra systematiska undersökningar i kemi utifrån givna planeringar.
 • Kunna använda utrustningen på ett säkert och rätt sätt.
 • Kunna göra förutsägelser om resultatet.
 • Kunna dokumentera dina undersökningar i text och bild.
 • Kunna dra slutsatser utifrån resultaten.
 • Följa säkerhetsreglerna i kemi.

 

Arbetssätt:

 • Naturvetenskapligt arbetssätt (frågeställning- hypotes - undersökning - observation - resultat - slutsats - jämförelse - dokumentation).
 • Samarbete i par.
 • Arbete med faktatexter.
 • Filmer
 • Genomgångar
 • Diskussioner

 

Hur kan du visa dina kunskaper:

 • Undersökningarna
 • Dokumentationen
 • Delta i diskussioner
 • Slutuppgiften (i slutuppgiften får du använda dig av alla de kunskaper du lärt dig under temats gång).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemiförsök åk 5

Utvecklingsområde
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Systematiska undersökningar
Du behöver träna på att genomföra en systematisk undersökning utifrån en given planering.
Du kan med hjälp av läraren genomföra en systematisk undersökning utifrån en given planering.
Du kan på egen hand genomföra en systematisk undersökning utifrån en given planering.
Dokumentation av undersökningar
Du behöver träna på att göra dokumentationer av dina undersökningar i text och/eller i bild.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och/eller i bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Använda utrustning - säkerhetsregler
Du behöver träna på att följa de säkerhetsregler som finns och använda utrustningen på ett säkert och rätt sätt.
Du följer de säkerhetsregler som finns och använder oftast utrustningen på ett säkert och rätt sätt.
Du följer de säkerhetsregler som finns och använder alltid utrustningen på ett säkert och rätt sätt.
Beskriva och förklara - begrepp
Du behöver träna på att förklara och beskriva med användning av kemins begrepp.
I din slutuppgift visar du att du kan använda dig av din kunskap om kemiska ämnen. Du förklarar och beskriver med viss användning av kemins begrepp.
I din slutuppgift visar du att du kan använda dig av din kunskap om kemiska ämnen. Du förklarar och beskriver med ganska god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: