Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brorsan är kung

Skapad 2020-10-27 10:56 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap Svenska
Vi ska arbeta med Brorsan är kung, skriven av Jenny Jägerfeld. Det är en humoristisk historia om stark vänskap, men också en berättelse om hur viktigt det är att få vara den man är och att bli accepterad för det. Vi tar del av berättelsen på Barnradion.

Innehåll

Syfte:

Vi kommer under veckorna som kommer arbeta på olika sätt med identitet, livsfrågor, hur man är en bra kamrat och öva oss på att sätta oss in i någon annans situation. Vad är ärlighet? Kan man samtidigt vara helt sann och ändå dölja en viktig sanning om sig själv? Ska man ljuga om vem man är för att få behålla vänskap och tillhörighet? Är det verkligen vänskap om den förutsätter en lögn?

En del av det här arbetet blir att lyssna på Barnradions "drama för unga" och där kommer vi lyssna på Jenny Jägerfelds bok "Brorsan är kung". Boken handlar om vänskap men tar framförallt upp vikten av att få vara sig själv och accepteras för den man är. Den berättas ur Måns perspektiv, en kille som är född i en tjejkropp.  

 

Arbetssätt:

Vi kommer att lyssna på avsnitten sedan ha samtal utifrån EPA-metoden, dvs att eleverna får fundera enskilt, sedan i par och till sist diskuterar alla tillsammans.

Eleverna kommer att få skriva läslogg utifrån givna frågor för att kunna fånga upp personliga reflektioner och tankar.

Viktiga begrepp:

Vänskap

Blodsbröder

Tics

Grupptryck

Transsexuell

Sanning/lögn

Respektera

Norm

Könsroller

Ideal

Fördomar/föreställningar

 

vecka 45:

Vi tittar på bokens framsida och försöker förutspå vad boken kommer att handla om utifrån illustrationer och titeln.

Vi lyssna på första avsnittet av boken: https://sverigesradio.se/avsnitt/1328120 , samtal  + läslogg. 

Avsnitt 1: Vi drar till Malmö!

Hur verkar Måns familjesituation vara?

Vad menar han med Nora och hennes tics? Vad är tics?

Hur verkar Mikkel vara? Beskriv honom med 5 ord.

Varför gör Måns något han inte vill/vågar?

Har du hamnat i en situation där du känt grupptryck någon gång?

 

vecka 46:

Vi lyssnar på avsnitt 2: https://sverigesradio.se/avsnitt/1342003  , 

Samtal + läslogg, 

Avsnitt 2: Blodsbröder

Vad menar Mikkel med uttrycket ”Det märks att du är en riktig man”?

Vad innebär det att vara blodsbröder?

”Mitt hjärta orkade nästan inte slå” – vad tror du att det uttrycket betyder?

Hur tror du att det känns för Måns när han har samtalet med sin pappa? Hur tror du att det känns för pappan – varför reagerar han som han gör? Hur tror du att det känns för mamman?

Går det på något sätt att förstå föräldrarnas agerande? Måns pappa tar avstånd och Måns mamma tar i sin tur avstånd från pappan.

 •  

vecka 47:

Vi lyssnar på avsnitt 3: https://sverigesradio.se/avsnitt/1328122

Samtal + läslogg

Avsnitt 3: På stranden

"Hellre Danmark resten av livet än hämta det där passet” – vad menar han med det?

Hur verkar Mikkel och Måns relation vara?

”Sådan mor sådan son” – varför reagerar Måns på det? Hur tror det att det känns i honom när hans mamma säger så?

Bada innebär risker – vilka risker menar Måns?

Miriam (i omklädningsrummet) – hur verkar hon vara?

Analys av vår skolmiljö: Hur är det med våra omklädningsrum t.ex. vid idrotten eller toaletterna? Hur kan vi bli mer inkluderande?

 

Vecka 48:

Vi lyssna på avsnitt 4: https://sverigesradio.se/avsnitt/1328134?programid=3171 och

Samtal + läslogg, livsminne

Avsnitt 4: Passet

Varför reagerar Mikkel så starkt på Måns pass? Handlar det om att det står Michelle eller något annat?

Psykisk ohälsa kopplat till normer

Hur hade du reagerat på pappans ursäkt?

Vad menar pappan med att han är rädd? Vad var han rädd för?

Hur tror du att det känns för Måns på vägen hem på tåget?

Måste man berätta allt för sina vänner? Går det att förstå varför Måns inte sa något till Mikkel, var han verkligen skyldig att berätta?

 

Har du något livsminne? Teckna och skriv en kort text som beskriver det.

 

Vecka 49:

Vi lyssnar på avsnitt 5: https://sverigesradio.se/avsnitt/1342002?programid=3171

Samtal + läslogg

Avslutande reflektion

Avsnitt 5: Tillbaka till Malmö

Vad tycker du om Måns ombytessituation i skolan, ska han byta om med killarna eller inte?

Att respektera sina barn, ingår det i föräldrarollen?

– Hur kan era föräldrar visa att de respekterar er?

Hur hade situationen på fikat kunnat lösas på ett annat sätt än hur det blev nu?

Är Mikkel en bra vän? Vad är bra med deras vänskap och vad är dåligt?

Beskriv Mikkel med 5 ord.

 

 

Efter lyssnandet:

·YYrke och kön, finns det fördomar/föreställningar? Varför heter det t.ex. brandman?

 HHur har normer och könsroller sett ut historiskt? Hur har idealen förändrats?

 

IIndelning efter kön:

V Varför finns det t.ex. pojk-och flickavdelningari butiker? Olika toaletter för respektive kön? Har klassen någon gång delats in efter killar och tjejer, varför då?

 

Bedömning: 

Sker fortlöpande vid samtal och läslogg. 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: