Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd matematik 1-3 (2020)

Skapad 2020-10-27 10:53 i Katrinebergsskolan Mölndals Stad
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Bedömningsstöd i matematik åk 1-3. (2020)

Innehåll

Bedömningsstöd i matematik åk 1-3. (2020)

Matriser

Ma
Sammanställning av den muntliga delen

Godtagbara kunskaper ht åk 1
Godtagbara kunskaper vt åk 1
Godtagbara kunskaper ht åk 2
Godtagbara kunskaper vt åk 2
Godtagbara kunskaper ht åk 3
Godtagbara kunskaper vt åk 3
Taluppfattning
Talraden
Eleven räknar till 25.
Eleven räknar till 50
Eleven räknar till 100.
Eleven räknar till 115
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 3 och räkna till 12)
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 9 och räkna till 20)
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 26 och räkna till 40).
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 79 och räkna till 101)
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 996 och räkna till 1007)
Eleven kan räkna nedåt från 5
Eleven kan räkna nedåt från 10 (stoppa vid 0)
Eleven kan räkna nedåt från 15(stoppa vid 0)
Eleven kan räkna nedåt från 28(stoppa vid 19).
Eleven räknar nedåt från 314 (stoppa vid 295)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-5)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-10)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-100)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-200)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-1500)
Eleven vet vilket tal som kommer före(talområde 1-5)
Eleven vet vilket tal som kommer före(talområde 1-10)
Eleven vet vilket tal som kommer före(talområde 1-50)
Eleven vet vilket tal som kommer före(talområde 0-200)
Eleven vet vilket tal som kommer före(talområde 0-1000)
Eleven kan hoppa 10-hopp (0-100)
Eleven kan hoppa 5-hopp (0-50)
Eleven kan hoppa10-hopp (112-172)
Antalskonstans
Eleven kan jämföra mängder (stora och små saker)
Eleven kan se att det är samma antal även om föremålen sprids ut eller byter plats
Subitisering/att se antal utan att räkna
Eleven kan se direkt hur många prickar det är på en tärning (3 och 4)
Eleven kan se direkt hur många prickar det är på en tärning (5 och 6)
Eleven kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när den bara sett dem i ett par sekunder (11)
Eleven kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när den bara sett dem i ett par sekunder (18)
Eleven vet vilket 10-tal som ligger närmast 59. Eleven vet vilket 100-tal som är närmast 375? Eleven vet vilket 1000-tal som är närmast 2089?
Namnge tal/kombinerar siffra och bild
Eleven kan para ihop sifferkort och tärningsbilder (1-6)
Eleven kan namnge de tal som min lärare pekar på (0-10)
Eleven kan namnge de tal som min lärare pekar på (10-100), (11-20)
minskning/skillnad
Eleven kan och förstår med hjälp av föremål hur den minskar med 1 eller 2.
Eleven kan förklara minskning/ skillnad med hjälp av en räknehändelse. (0-20)
Eleven kan förklara minskning/ skillnad med hjälp av en räknehändelse. (0-100)
Fler/färre
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 3)
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 6)
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 13)
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 15)
Eleven kan tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (20-100)
Uppdelning av tal
Eleven kan dela upp 5 föremål på ett sätt
Eleven kan dela upp 5 föremål på fler sätt
Eleven vet hur många föremål läraren har gömt i sin hand (dela upp talet 7-10)
Eleven vet hur många föremål läraren har gömt i sin hand (dela upp talet 10-19)
Hälften/dubbelt
Eleven kan dela upp 4 föremål så vi får lika många var
Eleven kan dela upp 8 föremål så vi får lika många var och tänka ut hur många vi skulle få om vi delade på 10
Eleven kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur den tänker (6, 5, 4)
Eleven kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur den tänker (12, 50, 100, 15)
Eleven kan förklara vad hälften/dubbelt betyder

Ma
Sammanställning av den skriftliga delen

Godtagbara kunskaper ht åk 1
Godtagbara kunskaper vt åk 1
Godtagbara kunskaper ht åk 2
Godtagbara kunskaper vt åk 2
Godtagbara kunskaper ht åk 3
Godtagbara kunskaper vt åk 3
Talens grannar
Eleven kan talens grannar 0-15
Eleven kan talens grannar 0-50
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-100
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-300
Storleksordna tal
Eleven kan storleksordna tal 0-15
Eleven kan storleksordna tal 0-100
Eleven kan skriftligt storleksordna tal 0-200
Dela upp tal
Eleven kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Eleven kan dela upp tal inom talområdet 0-15
Beräkna
Addition
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200
Beräkna
Subtraktion
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-20
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200
Beräkna
Multiplikation
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10
Eleven kan göra beräkningar inom talområde 0-20
Beräkna
Division
Eleven kan göra beräkningar inom talområde 0-20
Positionerna
Eleven förstår siffrors värde (ental, tiotal)
Eleven anger siffrors värde (ental, tiotal, hundratal)
Eleven förstår och kan ange siffrornas värde (ental, tiotal, hundratal, tusental)
Bråk
Eleven kan beskriva och namnge en halv och en fjärdel.
Eleven kan beskriva och jämföra en halv och en fjärdedel.
Eleven kan dela upp helheter i olika antal delar. Samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Likhetstecknet
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition 0-10
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion 0-10
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition, subtraktion och multiplikation (använder likhetstecknet på ett fungerande sätt)
Problemlösning
Eleven kan lösa en enkel problemuppgift.
Eleven kan lösa en enkel problemuppgift i flera steg.
Eleven kan lösa problemuppgifter, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Eleven kan redovisa problemuppgift med lämplig strategi, samt kunna avgöra om resultatet är rimligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: