Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikten med rörelse och välbefinnande

Skapad 2020-10-27 10:55 i Olof Persgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Vi vill inspirera till barns fysiska aktivitet samt stärka gemenskapen på förskolan genom att göra olika rörelseaktiviteter tillsammans.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen
Vi har många nya barn och nya konstellationer av barngrupper på förskolan. Vi ser ett behov att få ha rörelseaktiviteter med olika åldra inspirerar och stärker. Genom att skapa gemensamma aktiviteter får barnen möjlighet att lära känna varandra mellan avdelningarna samt röra på sig på olika sätt och ha roligt tillsammans.

Barn har stort behov av att röra på sig och från aktuell forskning vet vi att barn idag rör på sig alldeles för lite. Det är välkänt att barn som rör på sig förbättrar viktiga förmågor som kroppsuppfattning, motorik, koncentration samt inlärningsförmåga.

 

Mål

 

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

 

 

Vi vill erbjuda barnen aktiviteter där de känner lust och glädje att röra sig tillsammans med andra och att få använda sin kropp på olika sätt. Vi vill också att alla barn ska känna gemenskap och tillhörighet genom dessa aktiviteter.

Vi erbjuder olika aktiviteter både inne och ute.

Genomförande/Arbetsmetoder

 

Varje avdelning ansvarar för sitt tillfälle där man planerar in en uteaktivitet  eller inneaktivitet för hela förskolan.

Vi förbereder barnen på avdelningen inför aktiviteterna.

Använda musik i stora högtalaren vid vissa tillfällen beroende på aktivitet.

Vi pedagoger är goda förebilder genom att vi också deltar och visar glädje.

Vi dokumenterar med hjälp av bilder och text som vi sätter upp på väggen samt på unikum så att vårdnadshavarna blir delaktiga.

Dessutom arbetar varje avdelning med rörelse utifrån sin grupps behov och intressen.

Det är viktigt att rörelseaktiviteter är inplanerade och schemalagda för att det skall bli av.

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Utbildningen ska ge barnen störd förståelseför vikten av att ta hand om sin hälsa och välbefinnande. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livs­stil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.Lpfö18

 

UppföljningUtvärdering

 

Analys och utvecklingKopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: