Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-10-27 11:01 i Röllingbyskolan Österåker
Grundskola F Matematik
Planering i matematik under läsåret i förskoleklass.

Innehåll

KUNSKAP 2.2Övergripande mål och riktlinjer från LGR 11:

Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

 

Förskoleklassens delmål: 

Eleverna visar intresse för matematik.

 

Målet är uppnått när eleven/eleverna kan:

 

 • Ordningstal upp till 10

 • Talordning upp till  20

 • Nedräkning från 10

 • Udda och jämna tal

 • Storleksbegrepp

 • Antalsuppfattning till 10

 • Fler - färre  - färst

 • Geometri: kvadrat, rektangel, cirkel och triangel

 • Mönster

 • Sortera

 • Rumsuppfattning

 • Pröva att mäta.Förslag på aktiviteter och metoder:

 

 • Matematiklekar och spel

 • Udda och jämna tal övningar

 • Använda och prata om matematiska begrepp som addition, subtraktion etc.

 • Räknesagor

 • Klassificera, sortera 

 • Konstruktionsaktiviteter/lekar

 • Antalsuppfattningsaktiviteter/lekar

 • Övar talordning upp till antal elever i klassen  (1,2,3...)

 • Övar ordningstal upp till  31 (1:a, 2:a, 3:e...)

 • Övar nedräkning från antal elever i gruppen

 • Mäter och övar längd- mängd- och storleksbegrepp 

 • Problemlösning

 • Matematikmedvetet förhållningssätt

 • Matematiksånger

 • Arbeta i stor och liten grupp samt samarbetsövningar

 • Rumsuppfattningslekar/lägesord

 • Mönsteraktiviteter

 

Utvärdering och uppföljning 

Tidsram

Vårterminens slut i förskoleklass

 

Tydliggöra målen för eleverna, kartläggning från skolverket.

Utvärdera/reflektera med pedagoger. 

 

Uppföljning och utvärdering sker inför de elevledda samtalen tillsammans med eleven.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: