Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa inne 20/21

Skapad 2020-10-27 11:10 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Lekar, lagidrotter, gymnastik och rörelse till musik.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att deltaga aktivt och röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Att röra sig i takt till musik.

Att kunna förklara hur man kan förebygga skador.

 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer

- om deltar aktivt och gör ditt bästa.

- hur du använder kroppen i gymnastik, lekar, idrotter.

- hur väl du rör dig i dans och takt till musik.

- om du kan förklara hur du förebygger skador. 

Detta bedömer jag genom observation och samtal under lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få träna på att stå på huvud och händer, hjula, göra kullerbyttor och andra grovmotoriska rörelser. Du kommer få prova gymnastik med olika gymnastikredskap som t.ex. ringar och räck.

Vi kommer prova olika lekar och idrotter. Vi övar innebandy, plintbasket och minijutta för att kunna deltaga i Söderolympiaden. 

Vi tränar takt, rytm och rörelse till musik i olika lekar och danser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: