Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, Judendom och Islam

Skapad 2020-10-27 11:12 i Stadsskogenskolan Alingsås
Likheter och olikheter i de tre stora religionerna Kristendom, Judendom och Islam
Grundskola 4 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med religionerna Kristendom, Judendom och Islam

Innehåll

Kristendom, Judendom och Islam

Du kommer få lära dig grunddragen i Kristendom, Judendom och Islam bl a heliga skrifter, högtider, viktiga personer, religiösa byggnader och symboler. Vi kommer även jämföra likheter och skillnader mellan religionerna.

Mål

Du ska kunna:

 • Berätta om grunddragen i de tre religionerna - bl.a helig skrifter, högtider, viktig personer, viktiga byggnader och symboler-
 • Beskriva likheter och skillnader mellan religionerna.
 • Göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur och samhällsliv förr och nu.
 • Söka information på nätet och i olika böcker om de olika religionerna.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Kunna jämföra och resonera både muntligt och skriftligt kring likheter och skillnader inom de tre religioner vi läst om.
 • Kunna beskriva de tre religionernas grunddrag: deras heliga skrifter, högtider, viktiga personer, religiösa byggnader och symboler.

Detta kommer jag att bedöma genom din delaktighet under lektionerna och genom skriftliga uppgifter.

Vi kommer att:

 • läsa texter, tillsammans och enskilt svara på frågor.
 • söka fakta på NE med hjälp av artiklar till ämnet.
 • se filmer.
 • ha genomgångar.
 • göra kahoot.
 • öva oss på att resonera och jämföra både muntligt och skriftligt.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6

Matriser

Re
Kristendom

1
Jag måste träna mer och/eller underlag saknas.
2
3
4
Kristendom och Judendom
 • Re  A 6
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och judendomen. Eleven visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader.
Du har goda kunskaper om några vanliga ritualer, levnadsregler, högtider, heliga platser, heliga rum eller skrifter inom kristendomen och judendomen. Eleven visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Du har mycket goda kunskaper om några vanliga ritualer, levnadsregler, högtider, heliga platser, heliga rum eller skrifter inom kristendomen och judendomen. Eleven visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Samband mellan uttryck & tankegångar
 • Re  A 6
Du kan redogöra för något enkelt samband mellan konkreta religiösa uttryck (t e x högtider, ritualer, klädsel, mat) och centrala tankegångar i någon utav religionerna.
Du kan redogöra för några enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck (t e x högtider, ritualer, klädsel, mat) och centrala tankegångar i religionerna kristendom, islam och judendom.
Du kan redogöra för några enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck (t e x högtider, ritualer, klädsel, mat) och centrala tankegångar i religionerna kristendom, islam och judendom.
Kristendom i Sverige förr och nu
 • Re  A 6
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner. Du kan göra enkla jämförelser kring kristendomens betydelse i Sverige förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner.Du kan göra utvecklade jämförelser kring kristendomens betydelse i Sverige förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner. Du kan göra välutvecklade jämförelser kring kristendomens betydelse i Sverige förr och nu.
Söka information
 • Re  A 6
Du kan söka information om religioner och använder då källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information om religioner och använder då källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information om religioner och använder då källor på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: