Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skala, likformighet och kombinatorik

Skapad 2020-10-27 11:12 i Universitetsskolan Uppsala universitet
Hur vet man om en figur är kongurent? Hur vet man om en avbildning är en förstoring eller en förminskning? Varför ska man lära sig en formel när man kan prova och rita? Detta är ett par av de frågor som vi ska försöka hitta lösningar till.
Grundskola 6 Matematik
En planering för området Skala, likformighet och kombinatorik.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med

Skala, likformighet och kombinatorik 

Metoder för att beräkna skala samt att kunna beräkna antal möjligheter

Olika problemlösningsmetoder

Göra redovisningar som du själv och andra kan följa

Det här ska du lära dig

 • Begreppet skala
 • Beräkna skalan
 • Tolka och avbilda olika skalor
 • Enhetsbyten
 • Begreppet likformighet
 • Begreppet kongurens
 • Beräkna antalet möjlighet vid två olika grupper
 • Tolka och rita träddiagram
 • Kombinationer inom en grupp
 • Olika lösningsmetoder
 • Göra redovisningar som du själv och andra kan följa

 

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer arbeta i mindre grupper i olika stationer och ha genomgångar i dessa grupper.

Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Eldorado
Vi kommer ha stort fokus på resonemang och kommunikation och arbeta i grupper/ par i vissa moment
Matematikspel och matematikprogram på dator

Begrepp vi kommer arbeta med

 • skala
 • förstora
 • förminska
 • likformighet
 • kongurens
 • kombination
 • träddiagram

Så här kommer dina kunskaper bedömas

 • Fördiagnoser 
 • Delaktighet i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • Exitticket
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Skala och kombinatorik

på väg...
godtagbar kvalitet
hög kvalitet
högre kvalitet
Skala
Du förstår begreppet skala och kan göra enkla beräkningar på ett i huvudsak fungerande sätt. T.ex 1:2 och 2:1
Du förstår begreppet skala relativt väl och kan göra beräkningar med gott resultat. T.ex. 1:10 och 1:100 och förstå skalor på kartor.
Du förstår begreppet skala väl och kan göra beräkningar med mycket gott resultat. T.ex. genom att göra egna enkla ritningar i olika skalor.
Kombinatorik
Eleven förstår begreppet kombinatorik.
Eleven förstår hur man kan ta reda på antalet möjligheter i en enkel kombinatorik. ex: på hur många sätt kan du kombinera två olika shorts och två olika t-shirts?
Eleverna förstår hur man får de olika alternativen i en mer utvecklad kombinatorik. Ex: Förklara hur man får de olika alternativen när man slår två sexfältstärningar.
Eleverna förstår hur man får de olika alternativen och hur de förändras med stigande antal i kombinatorik. Ex: förklara hur man får de olika alternativen när man har ett kodlås som ska öppnas med en eller två siffror.
Kombinatorik
Eleven använder sig av olika metoder för att räkna. Tex additions och multiplikationsmetoderna
Kan räkna de enklaste kompletterat med bild
kan enklare uträkningar med båda metoderna
Kan räkna med båda metoderna även de mer avancerade uppgifterna
Begrepp
Likformighet Kongruens
använder olika begrepp i välkända sammanhang beskriver godtagbart matematiska begrepp som rör området
använder olika begrepp i bekanta sammanhang beskriver relativt väl matematiska begrepp som rör området
använder olika begrepp i nya sammanhang beskriver väl matematiska begrepp som rör området
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: