Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2020-10-27 11:17 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Engelska
Let´s have some fun!

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att:

- Förstå enkel talad/skriven engelska

- Prata enkel och tydlig engelska inom områden som är välbekanta för dig

- Skriva enkla ord och fraser på engelska

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta med Textbook där du får läsa texter på engelska samt arbeta i arbetsblad och skrivbok med uppgifter kopplade till det du läst. Vi kommer att kontinuerligt ha glosor med bildstöd där du får öka ditt engelska ordförråd.

Utöver Textbook, arbetsblad och skrivbok kommer vi att titta på engelska serier, sjunga och leka på engelska.

Du kommer att vid varje undervisningstillfälle få lyssna, läsa, skriva och tala på engelska. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6

Matriser

En
Engelska år 3

Rubrik 1

 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6   Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6   I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6   I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6   I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du behöver träna mer på...
Du ligger på en godtagbar nivå inom...
Du har mer än godtagbara kunskaper inom...
Ordförråd
Du behöver utöka ditt ordförråd inom de områden vi har arbetat med, ex siffror, djur, kläder, färger mm
Du har ett gott ordförråd inom de områden vi har arbetat med, Ex siffror, djur, kläder, färger mm
Du har ett stort ordförråd inom de områden vi har arbetat med, ex siffror, djur, kläder, färger mm och har visat att du kan fler ord och begrepp än vad som kommit upp under lektionstid.
Vanliga fraser
Du behöver lära dig fler av de vanligaste meningarna och fraserna som behövs för att förstå och göra sig förstådd, Ex hälsningsfraser, kunna säga vad du heter och berätta vad du tycker om.
Du kan flera olika fraser på engelska och kan ex någon hälsningsfras, berätta vad du heter samt berätta några saker om dig själv
Du kan på ett utvecklat sätt ex berätta om dig själv, din familj samt om saker du tycker om. Du kan formulera dig med hela meningar när du pratar/skriver på engelska.
Läsförståelse
Du behöver träna mer på att läsa enkla texter samt förstå innehållet i dem när du läser texter om ämnen som är välbekanta för dig.
Du har visat att du kan läsa en elevnära text på engelska och plocka ut vissa betydelsebärande delar av innehållet.
Du kan läsa en elevnära text på engelska och förstå den samt översätta även på detaljnivå.
Skriva
Du behöver träna på att skriva på engelska så att andra kan förstå innehållet i dina texter när du skriver om ämnen som är välbekanta för dig.
Du kan skriva enkla texter på engelska så att andra förstår innehållet.
Du kan skriva utvecklade texter på engelska och använder dig då till stor del av ett korrekt språk och stavning. Det är lätt att förstå och hänga med i det du skriver.
Prata och berätta
Du behöver träna mer på att uttrycka dig muntligt så att andra kan förstå vad du menar när du pratar om ämnen som är välbekanta för dig.
Du kan på ett enkelt sätt uttrycka dig så att andra förstår vad du menar när du pratar om ämnen som är välbekanta för dig.
Du kan på ett säkert och tydligt sätt uttrycka dig muntligt när du pratar om ämnen som är välbekanta för dig. Du har ett gott uttal.
Hörförståelse
Du behöver träna mer på att förstå talad engelska när du lyssnar på någon som pratar om ämnen som är välbekanta för dig.
Du kan förstå det mesta någon säger på engelska när du lyssnar på någon som pratar om ämnen som är välbekanta för dig.
Du förstår nästan allt någon säger på engelska när du lyssnar på någon som pratar om ämnen som är välbekanta för dig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: