Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans ord 5

Skapad 2020-10-27 11:18 i Valsätraskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska
I Veckans ord 5 behandlas de viktigaste stavningsreglerna. Efter en gemensam genomgång av veckans stavningsregel och förklaring av vad orden betyder arbetar eleverna med det aktuella kapitlet i skolan för att sedan få med sig orden hem som läxa. Läxan är från torsdag till torsdag.

Innehåll

Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer

Kunskaper

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Lgr -11 Kursplanen syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Konkretisering av målen

När arbetsområdet är avslutat ska du:

 • kunna de viktigaste stavningsreglerna
 • vara säkrare på att stava
 • ha utvecklat ditt ordförråd

Hur undervisningen kommer att gå till

Vi kommer att gå igenom:

 • de viktigaste stavningsreglerna
 • vad orden i kapitlen betyder
 • uppslagsform och böjningsform
 • förstavelser och ändelser

Arbetet med Veckans ord 5 kommer att inledas med två stavningstest och i slutet av läsåret kommer vi att avsluta med två stavningstest. Orden som eleverna har i läxa förhörs på torsdagar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: