Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2020-10-27 11:25 i LMH-enheten Uppsala
Grundskola 3 Engelska
I engelskan kommer du att få möta ord som kan öppna en helt ny värld för dig. En värld som inte har några gränser och där du kan kommunicera med nästan vem du vill. Vi kommer att föra dialoger både i skrift och i tal kopplat till olika situationer.. Good luck and enjoy the ride!

Innehåll

Vad?

Du kommer att få öva på din förmåga att använda det engelska språket i olika situationer och för skilda syften. Det innebär t ex 

 • att förstå talad och skriven engelska
 • att kunna formulera sig muntligt och skriftligt
 • att anpassa språket efter mottagaren

 

Målet med arbetet är att du ska:

 • förstå talad engelska
 • förstå det du läser i enkla texter
 • kunna formulera dig enkelt och begripligt både muntligt och skriftligt
 • kunna använda dig av olika strategier för att förstå och kunna formulera dig t ex använda ordlista

Hur?

Vi kommer att arbeta med att:

 • läsa, skriva och lyssna på engelska texter.
 • tala engelska.
 • lära oss enkla grammatiska regler.
 • engelska lekar, spel, sånger och ramsor för att bygga upp vårt ordförråd.
 • lyssna på sagor/berättelser.
 • titta på engelskspråkiga program/filmer.
 • hur människor lever i engelskspråkiga länder.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • att lyssna och förstå talad engelska
 • att läsa och förstå text
 • att uttrycka dig på engelska
 • att föra dialog med andra
 • att skriva på engelska
 • göra dig förstådd på engelska (språkliga strategier)
 • att reflektera kring vardagslivet i engelskspråkiga länder

Jag kommer också att titta på i vilken utsträckning du:

 • engagerar dig och deltar i de övningar vi gör gemensamt
 • genomför dina individuella övningar

 

Varför?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: