Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall ge: Jordens inre och yttre krafter

Skapad 2020-10-27 11:27 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 6 Geografi
Jordskorpan förändras ständigt. Ibland är förändringarna snabba och dramatiska, som när det inträffar ett vulkanutbrott. Men det mesta sker ganska långsamt. miljoner års små, och ibland stora, förändringar har skapat ett jordklot med många olika landskap och livsmiljöer.

Innehåll

Syfte (från Lgr11):  

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till rståelse av människans levnadsvillkor.  

 

Tid: 16 antal lektioner   

 

För att nå E:

·       kunna föra enkla resonemang om processer som formar och förändrar jordytan.

·       Kan förklara vad som menas med plattektonik och erosion.

   

Begrepp: jordskorpa, mantel, kärna, plattor, kontinentaldrift, vulkan, jordbävning, tsunami, glaciär, inlandsis, erosion, inre krafter, yttre krafter, bergarter, granit, gnejs, sandsten, geologisk tid, veckning,

 

För att nå högre betyg:   

För att kunna nå högre betyg behöver du kunna använda dina baskunskaper och kunna   

·          dra slutsatser (t.ex. förklara varför Skandianiens berg skiljer sig mot Alperna)

·          argumentera (t.ex. hur kommer det sig att många av världens befolkning bor på utsatta områden för t.ex. vulkaner)

·          Jämföra (t.ex. om hur ett landskap ser ute före och efter det har blivit påverkad av inlandsis)

·          Byta perspektiv (t.ex. påverkan på miljön vid malmbrytning, fördelar och nackdelar med det)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: