Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel omgång två

Skapad 2020-10-27 11:30 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
En bokcirkel är när en liten grupp personer bestämmer sig för att läsa samma bok i samma takt som de även diskuterar. Ofta finns färdiga diskussionsfrågor förberedda så att det blir struktur i diskussionen. När man läser en bok gemensamt kan man upptäcka saker som man annars inte skulle gjort i och med att alla upplever det man läser olika vilket är roligt.

Innehåll

Syfte: 
Syftet är att planera och genomföra läsning av en bok i en bokcirkelgrupp en omgång till.  

Vi jobbar med förmågorna:

 • Att förstå det du läser
 • Att presentera och diskutera det du läst muntligt 
 

 

Arbetssätt: 

Ni kommer först bli presenterade för vilka böcker du kan välja mellan. När vi sedan har gjort bokcirkelgrupper kommer ni få göra en egen planering vilka sidor ni ska läsa hemma. Till varje diskussionslektion ska ni ha förberett 3 diskussionsfrågor. När ni sedan sitter i diskussionerna väljer ni några av de diskussionsfrågor ni har förberett.  
 
Under detta arbetsområde vill jag att du:

 • Läser din valda bok både hemma och i skolan och följer gruppens lässchema 
 • Är aktiv i alla diskussioner om boken 
 • Inför varje diskussion förbereder 3 diskussionsfrågor  
 • När ni har läst ut er bok kommer vi eventuellt göra en slutuppgift till boken.  

 

Planering av läsning i er bokcirkel: 

Börja med att planera hur många sidor ni ska ha läst till vilken dag. Det kommer finnas 5 olika datum då ni ska ha diskussioner om boken och då ni har läsläxor.

  1. Börja med att planera hur många sidor ni ska ha läst till vilken dag. Det kommer finnas 5 olika datum då ni ska ha diskussioner om boken och då ni har läsläxor. 
  2. Diskussionslektion 1 v. 47 mån 16/11 – Ni ska ha läst 1/5 av boken 
  1.  
    
   1. Diskussionslektion 2 v. 48 mån 23/11 – Ni ska ha läst 2/5 av boken 

   1. Diskussionslektion 3 v. 49 mån 29/11 – Ni ska ha läst 3/5 av boken 

   1. Diskussionslektion 4 v. 50 mån 7/12 – Ni ska ha läst läst 4/5 av boken 

   1. Diskussionslektion 5 v. 51 tor 17/12– Till denna lektion ska ni ha läst ut boken 

 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Matris Svenska 7-9: Läsa

Når inte målen
E
C
A
Läsning - lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: