Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Klimat och klimatförändringar samt matproduktion

Skapad 2020-10-27 11:29 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 Geografi
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och ständigt närvarande i samhällsdebatten. För att kunna ta del av debatten bör man ha kunskaper om klimat, samt ha en översikt över klimatförändringar både över tid och nu. Men vad är klimat egentligen - hur påverkar det hur jorden ser ut och fungerar? Vad är det som avgör vilket klimat olika delar av jorden har? Hur blir vi människor påverkade av klimatet och hur kan förändringar av klimatet komma att påverka oss människor? Det är dessa viktiga frågor vi kommer arbeta med och besvara.

Innehåll

Väder, klimat och klimatförändringar samt matproduktion - Geografi

När:

V. 45 - 51

Syfte:
Syftet med detta arbetsområde är att du ska förbättra din förmåga att ..."analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen (lgr 11)" samt förbättra "kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föraunderbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen" (delar ur Lgr 11)


Undervisning/ hur:
Undervisningen kommer att utgå från följande frågor;

1. Vad är klimat?
2. Vilka faktorer påverkar klimatet?
3. Varför förändras klimatet?
4. Varför tror många forskare idag att temperaturen på jorden kommer att höjas några grader?
5. Resonera kring de konsekvenser som en eventuell temperaturhöjning skulle medföra. För dig, för Rimbo/Norrtälje/Stockholm, för Sverige, och/eller för världen.
6. Ge några förslag på lösningar för att förhindra eventuella klimatförändringar.
7. Vilka är de olika klimatzonerna och vad utmärker dem?
8. Varför äter man olika saker på olika geografiska platser i världen?
9. Var produceras den mat du äter? 
10. Vilka konsekvenser får matproduktionen för naturen och klimatet?

 

Ord och begrepp att kunna förklara 
årstid, klimat, koldioxidhalt, Polarklimat, Tempererat klimat, Subtropiskt klimat, Tropiskt klimat, Kustklimat, Inlandsklimat, Vändkrets, Zenit, Vegetation, Permafrost, Avdunstning, Baslivsmedel, Global uppvärmning, Växthuseffekten.Källor:
Länkar; ne.se, smhi.se, skolverket/länkskafferiet.se mfl
Litteratur;  Kartböcker, Läroböcker i geografi
Material från lärareUppgifter

 • Prov Geografi: Klimat, matproduktion och global uppvärmning

 • Prov Geografi: Klimat, matproduktion och global uppvärmning

 • Prov Geografi: Klimat, matproduktion och global uppvärmning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
GE- Klimat

E
Enkelt sätt
C
Utvecklat sätt
A
Välutvecklat sätt
Samspel människa natur
 • Ge  E 9
Du visar att du har godtagbara kunskaper om klimatzoner och vegetationsområden och matproduktion och på ett enkelt sätt redogör för samspelet mellan människor och naturen.
Du för oftast utvecklade resonemang om likheter och skillnader eller om fördelar och nackdelar. Kan kännetecknas av att de tar fram något som är mer centralt för uppgiften
Du för oftast välutvecklade resonemang om likheter och skillnader. eller om nackdelar och fördelar. Du lyfter oftast fram mycket relevanta argument och du lyfter fram kunskap som är viktig för sammanhanget
Perspektiv
göra perspektivbyten
Du för oftast enkla resonemang med få eller inga perspektivbyte (ex å ena sidan... å andra sidan).
Du för oftast utvecklade resonemang där du gör vissa perspektivbyten. Du visar vilja att vända och vrida på resonemanget. ("Å ena sidan å andra sidan")
Du för oftast välutvecklade resonemang där du gör perspektiv byte. Väl utvecklade resonemang kan innehålla inslag av ”å ena sidan … å andra sidan”. Inte bara när frågan uttryckligen kräver att man till exempel belyser både för- och nackdelar utan även i öppnare frågeställningar
Orsak och konsekvens/ Samband
konkretisering/ge exempel/ dra paralleller/ konsekvensbeskrining
Du för oftast enkla resonemang, du har oftast ett fåtal exempel och paralleller och du ser samband ex. a leder till b och b leder till c.
Du för oftast utvecklade resonemang med exempel, paralleller och konkretiseringar. Resonemangen är inte rakt igenom allmänt hållna, utan förtydligas ibland genom exempel, paralleller eller konsekvensbeskrivningar.
Du för oftast välutvecklade resonemang. Dessa innehåller flera fungerande konkretiseringar som förtydligar resonemanget. Resonemangen förtydligas ofta genom exempel, paralleller eller konsekvensbeskrivningar.
Begrepp
Du använder oftast ett fåtal av begreppen i ditt resonemang
Du använder oftast ett begreppsspråk med relativt många ämnesspecifika begrepp och oftast med precision.
Du använder oftast många ämnesspecifika begrepp och med god precision. Avgränsningen mellan närliggande begrepp innehåller ytterst få oklarheter och begreppens betydelse framgår tydligt i resonemanget

Ge
GE- Väder, klimat och klimatförändringar samt matproduktion

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: