Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsgymnastik

Skapad 2020-10-27 11:29 i Lingenässkolan Kristianstad
Nu ska du få utmana din kropp i nya rörelser med hjälp av olika redskap.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under några veckor kommer vi på idrotten att ägna oss åt redskapsgymnastik. Vi kommer att prova på att använda olika redskap, tex bom, plint, matta och trampett. Vi kommer att ha olika hinderbanor samt jobba med redskapsstationer.

Innehåll

Syfte 

Du som elev ska ges möjlighet att få prova på många olika slags aktiviteter under idrottslektionerna. En av dessa är redskapsgymnastik. Detta är en viktig del av undervisningen för att det ger en allsidig träning. Genom att träna på olika gymnastiska övningar tränar man hela kroppens rörelseförmåga och med en god rörelseförmåga blir också andra fysiska aktiviteter mycket roligare.

Mål

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet: 

 • Redskapens olika namn; matta, plint, ringar, lodlina, räck, bom etc
 • Skador
 • Säkerhet

 

Metod

Eleverna kommer att ges möjlighet att prova på samtliga redskap och efter genomgång av redskap och säkerhet själv öva vissa moment.

Bedömning

- Du deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar.

- Du förstår och respekterar säkerhetsbestämmelserna och följer de regler som finns för att undervisningen skall kunna bedrivas på ett säkert sätt. 

- Du visar sportsligt uppträdande genom att inte fuska dig igenom rörelserna.

- Du tar hänsyn till dina kamrater och visar förståelse och respekt för andras olikheter. 

- Stötta, uppmuntra och hjälp varandra. 

- Veta hur man använder de olika redskapen på ett säkert sätt.

- Känna till vad man ska tänka på när man tar fram och bort redskap för att inte skada sig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Redskapsgymnastik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delta och anpassa rörelser
Eleven deltar och följer instruktioner samt gör alltid sitt bästa för att klara av det mest grundläggande i de olika aktiviteterna. Klarar några övningar själv och ibland med hjälp av kompis/lärare.
Eleven deltar och följer instruktionerna samt utmanar sig själv och har en progression i de olika aktiviteterna. Klarar att utföra de flesta övningarna korrekt själv och vissa övningar med hjälp av kompis/lärare.
Eleven deltar och följer instruktionerna samt utmanar sig själv och har en progression i de olika aktiviteterna. Klarar att utföra de flesta övningarna korrekt på egen hand och har god balans och tajming.
Förebygga skador
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador när han/hon använder olika redskap. Eleven känner till säkerhetsbestämmelserna men har ibland svårt att följa dem.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador när han/hon använder olika redskap. Eleven känner till och respekterar oftast säkerhetsbestämmelserna.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador när han/hon använder redskap. Eleven känner till och respekterar alltid säkerhetsbestämmelserna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: