Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik talen 0-20

Skapad 2020-10-27 11:35 i Rosendalsskolan Linköping
Planering för arbetet med att etablera förståelse för talen 0-10.
Grundskola 1 Matematik
I det här området jobbar vi med taluppfattning i talområdet 0-10. Vi adderar och subtraherar med tal upp till 20. Vi jobbar med olika strategier. Vi jobbar med problemlösning.

Innehåll

V 45-48

Vad vi ska arbeta med:

 • räkna och jämföra antal
 • storleksordna tal
 • talföljder
 • addera genom att räkna vidare, bilda 10 och addera ental
 • subtrahera genom att räkna bakåt, subtrahera ental och subtrahera från 10
 • sambandet mellan addition och subtraktion
 • problemlösning

Hur vi ska arbeta:

 • Vi har alltid en startuppgift där eleverna i par utforskar dagens innehåll.
 • Vi samtalar om våra upptäckter. Läraren leder samtalet och fångar elevernas tankar.
 • Läraren förklarar och formaliserar. (genomgång)
 • Vi övar i par på uppgifter inom dagens område.
 • Vi övar själva i vår bok.
 • Vi använder alltid konkret material och bilder på lektionerna.
 • Ibland gör vi en aktivitet eller uppvärmning för att befästa det vi arbetat med.
 • Vi använder alla matematikens 5 förmågor i varje lektion.

Hur vi ska bedöma målen i matrisen:

 • Vi lyssnar till hur du deltar i pararbeten och samtal  och hur du där förklarar hur du tänker. Sker under lektionerna.
 • I slutet av varje lektion jobbar du själv i boken och det arbetet är grund för löpande formativ bedömning.
 • I slutet av arbetsområdet gör vi en diagnos som heter kunskapslogg som ligger till grund för summativ bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik talen 0-20 taluppfattning, addition och subtraktion

Nivå 1
Når ännu ej godtagbara kunskaper
Nivå 2
Når godtagbara kunskaper
Nivå 3
Når mer än godtagbara kunskaper
Räknar och bestämmer antal till 20
 • Ma   3
Behöver stöd för att räkna och bestämma antal till 20.
Kan räkna och bestämma antal till 20.
Jämför och storleksordnar tal till 20.
 • Ma   3
Behöver stöd för att jämföra och storleksordna tal till 20.
Kan jämföra och storleksordna tal till 20.
Kan beskriva och fortsätta talföljder.
 • Ma  1-3
Behöver stöd för att beskriva och fortsätta talföljder.
Kan fortsätta talföljder och beskriver på ett enkelt sätt dessa.
Kan fortsätta talföljder och beskriver på ett tydligt sätt dessa.
Kan addera i talområdet 0-20.
 • Ma   3
 • Ma   3
Behöver stöd för att kunna addera i talområdet 0-20.
Kan självständigt med hjälp av konkret material addera i talområdet 0-20.
Kan självständigt utan stöd av konkret material addera i talområdet 0-20.
Kan subtrahera i talområdet 0-20.
 • Ma   3
 • Ma   3
Behöver stöd för att kunna subtrahera i talområdet 0-20.
Kan självständigt med hjälp av konkret material subtrahera i talområdet 0-20.
Kan självständigt utan stöd av konkret material subtrahera i talområdet 0-20.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: