Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kasse med applikation åk 6

Skapad 2020-10-27 11:41 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 6 – 0 Slöjd
Med inspiration av ungdomskulturer ska du sy en tygkasse med applikation.

Innehåll

Uppgift

 • Du ska med inspiration av ungdomskulturer göra en färglagd skiss till din kasse.
 • Kassen ska dekoreras med en applikation. 
 • Applikationen ska vara inspirerad av en ungdomskultur. 
 • Du följer en skriftlig instruktion till kassen och applikationen. Båda instruktionerna finns på stora vita skärmar med uppsydda moment. 
 • Du följer en skriftlig instruktion till band/handtag, som finns i en mapp.
 • Du repeterar symaskinskunskaperna från åk 5 och utvecklar dem genom att ändra längd och bredd på sicksacken när du syr fast applikationerna. Övar placering av pressarfot för att sy raka dekorationssömmar på banden.
 • Strykjärnets funktion, genom olika temperaturer, till olika tygs kvalitéer och vliesofix.

Syfte

 • Med hjälp av inspiration skapa ett personligt uttryck.
 • Utifrån en skiss skapa en färdig produkt.
 • Öva på att förstå skriftliga instruktioner.
 • Hantera redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt; sax, strykjärn och symaskin.
 • Öva precision.
 • Kombinera olika tekniker för att förstärka ett persoligt uttryck.

Bedömning

 • På vilket sätt du har arbetat med uttrycket till din kasse; applikation och tyg.
 • Hur du har använt instuktioner för att på egen hand komma vidare i ditt arbete.
 • Hur du hanterar redskap och maskiner.

Uppgifter

 • Ungdomskulturer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Kunskapsmatris slöjd i åk 6

Ej uppnådda mål
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömmen
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka och resonera
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: