Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering - Bofinken v 45

Skapad 2020-10-27 11:43 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Mall för lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 45 

 

Lektionsplanering Grupp: Bofinken 

 

Måndag: Utedag med fokus på vårt närområde (vår värld) och matematik. 

 

Lektion 1: Under promenaden till ett av barnens närområde fokuserar vi på vad vi ser. Färger, mönster, naturen. Vi pratar om vad vi ser, uppmärksammar barnens tankar och benämner vad barnen visar intresse för. 

Lektion 2: Samling - vi pratar om vem som är på förskolan och vilka som är hemma. Vi räknar tillsammans barnen och pratar om antal. 

Lektion 3: Klappramsan och trumman - sammanhållning och gruppdynamik 

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 Promenad mot Bara backar. Flera barn bor där, vi uppmärksammar barnens intresse, jobbar med mönster, färg, form och antal. Dels i det vi ser men också i vår samling. 

klappramsan och trumman för igenkännande och upprepning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 

 

 

Lektion 1:
Samling gemensamt inne/ute?  Klappramsan och trumman samt tavlan med barnen. 

Lektion 2:
Uppdelad grupp - byggrummet med konstruktion 

Lektion 3:
Uppdelad grupp - högläsning och lekarbete 

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

Gruppen behöver delas av olika anledningar, för att få möjlighet att arbeta i liten grupp delar vi gruppen framöver på onsdagar och samma grupp är i ena lokalen två veckor är tanken. Detta för upprepning och Reflektion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

 

Lektion 1:
Påklädnad - ta tid i kapprummet, detta för strävan mot självständig barn 

Lektion 2:
Samling - matematik och antal. 

Lektion 3:
Skapande. 

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 Självständiga barn i situationer som påklädnad och avklädnad. Detta tränar vi på extra under torsdagar. Detta för att alla barn ska ges möjlighet att lyckas och att alla barn ska få känslan av att tro på sig själv. 

skapande för att detta är något som barnen är intresserade av. Ev digitalt annars  ute med naturmaterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: