Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 5 - Medeltiden

Skapad 2020-10-27 11:44 i Njutångers skola Hudiksvall
Medeltiden år 1050-1520
Grundskola 4 Historia
So: Historia Heliga Birgitta, digerdöden, bönder, kungar, uppror och riddare. Visst låter det spännande? Det handlar om medeltiden! Detta arbetar vi med under ht-20.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med:

 • Människornas olika levnadsvillkor under Medeltiden.
 • Kristendomens intåg och påverkan på det Medeltida folket.
 • Några viktiga personer som levde under Medeltiden.
 • Vilka varor som exporterades och importerades.
 • Digerdöden samt orsaker och följder till den.
 • Traditioner, tankar, språk, byggnader m.m. som kan återfinnas av vårt samhälle idag.
 • Begreppen förändring, likheter, skillnader, kronologi, orsak, konsekvens, källor och tolkning.
 • Ord och begrepp i texterna

 

Vi kommer bland annat att arbeta med att:

- muntliga genomgångar 
- läshäfte om medeltiden med instuderingsfrågor
- ha diskussioner i grupp
- titta på film


Bedömning:

Skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden - bedömningsmatris åk 5

---------->
På väg mot godtagbar
---------->
Godtagbar nivå
---------->
Mer än godtagbar nivå
Ämnesspecifika ord och begrepp
- Du har kunskap om ord och begrepp för arbetsområdet.
Du är på god väg att förstå ämnesspecifika ord och begrepp för området.
Du har visat att du förstår ämnesspecifika ord och begrepp för området.
Du har visat på mycket goda kunskaper i att förstå ämnesspecifika ord och begrepp för området. Du använder dig även av orden i dina reflektioner/diskussioner.
Digerdöden
- Du har kunskap om digerdöden samt vilka konsekvenser detta fick för samhället på medeltiden.
Du är på god väg att redogöra/förklara vad digerdöden var och vilka konsekvenser detta fick för det medeltida samhälle.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra/förklara vad digerdöden var och vilka konsekvenser detta fick för det medeltida samhälle.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra/förklara vad digerdöden var och vilka konsekvenser detta fick för det medeltida samhälle.
Religion - kyrkan - tron
- Du har kunskaper om kristendomens spridning under medeltiden samt kyrkans roll i samhället.
Du är på god väg att kunna redogöra för kristendomens spridning på medeltiden samt vilken roll kyrkan har.
Du kan redogöra för kristendomens spridning på medeltiden. Du kan resonera om kyrkans roll för det medeltida samhället.
Du kan redogöra på ett mer utvecklat sätt för kristendomens spridning på medeltiden. Du kan resonera om kyrkans roll för det medeltida samhället. T.ex. anger fler exempel, orsaker och konsekvenser.
Information & källor
- Du kan använda historiska källor t.ex. faktaböcker eller information på nätet. Samt vara källkritiskt mot informationen.
Du är på god väg att kunna använda dig av källor för att förstår hur man levde på medeltiden.
Du kan använda dig av historiska källor för att dra slutsatser om hur det var att leva på medeltiden.
Du kan använda dig av historiska källor på ett utvecklat sätt. T.ex. jämföra, använda flera stycken , vara källkritiskt.
Spår av medeltiden i vår tid
- Du har kunskap om att nutid är påverkad av historia. Du vet också att historia kan lära oss om hur vi ser på framtiden.
Du är på god väg att kunna redogöra för spår av medeltiden i vår tid.
Du kan redogöra för några spår av medeltiden i dagens samhälle.
Du kan redogöra/förklara på ett utvecklat sätt för spår av medeltiden i dagens samhälle. T.ex. hur det har påverkat, orsak och konsekvens.
Människorna under medeltiden
- Du har kunskap om människorna under medeltiden. T.ex. synen och innebörden av samhällsindelningen (de fyra stånden). Hur det var att leva i byn, i staden och som barn.
Du är på god väg att kunna redogöra för hur människorna i de olika historiska miljöerna och samhällsklasserna hade det under medeltiden.
Du har visat att du har kunskaper om hur människorna i de olika historiska miljöerna och samhällsklasserna hade det under medeltiden.
Du har visat att du har mycket goda kunskaper om hur människorna i de olika historiska miljöerna och samhällsklasserna hade det under medeltiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: