Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter HKK åk 7-9

Skapad 2020-10-27 11:47 i Östra grundsärskolan Hudiksvall
Grundsärskola 7 – 9 Vardagsaktiviteter
På hemkunskapen kommer du att få möjlighet att baka och tillaga enkla måltider.

Innehåll

Syfte 

Du ska få kunskaper om rutiner och praktiska situationer i hemmet. Du ska ges möjlighet att planera och genomföra aktiviteter som framförallt förekommer i köket och du ska ges möjlighet att använda ord och begrepp inom ämnesområdet. På så sätt ska undervisningen bidra till ökad självständighet. 

 

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att

 • tolka recept och följa instruktioner för bakning och enklare måltider 
 • använda olika redskap för bakning och matlagning
 • hitta olika föremål och redskap i köket
 • förbereda och genomföra enkla måltider utifrån ett miljö och hälso perspektiv 
 • hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

 

 

Undervisningens innehåll

 

Vad ska du göra?

 • baka
 • laga enkla måltider
 • plocka fram
 • duka 
 • städa undan
 • diska 
 • sopsortera

 

Hur ska du arbeta?

 • enskilt eller tillsammans med en kamrat och med vuxenstöd i köket 
 • träna på att tolka recept med bildstöd
 • träna på att följa instruktioner med stöd av bilder och tecken

 

Du visar vad du kan genom att

 • medverka i att plocka fram
 • delta i bakning och matlagning
 • duka fram
 • delta i städning, diskning och sopsortering
 • du deltar i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt
 • delta i diskussion inom ämnesområdet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  1-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  1-9
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  1-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-9

Matriser

VAA
Vardagsaktiviteter HKK

Förmågor som ska bedömas

Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar).
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar).
Välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön.
Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: