Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund-vänskap

Skapad 2020-10-27 11:50 i Fontinskolan Kungälv
Utifrån TV-serien Vara vänner och olika böcker får barnen möjlighet att reflektera och uttrycka sina tankar kring vänskap och hur man är mot andra.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
I det här arbetet kommer du att lära dig mer om hur man är en bra klasskamrat och vän.

Innehåll

 

Syftet med undervisningen

Undervisningen syftar till att eleverna ska utveckla förmågan att reflektera och fundera kring vänskap och hur man är mot andra. I arbetsområdet finns delar från svenska och SO .
Diskussioner och reflektioner utgår ifrån elevernas olika förutsättningar och erfarenheter.

 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms om eleven:
- kan berätta om tankar, funderingar och budskap i både film och böcker och relatera till egna erfarenheter och vistelsen i skolan
- lyssnar på andra, ställer frågor och kommenterar.

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under arbetets gång. 

 

Undervisning och aktiviteter

Se avsnitt från serien Vara vänner och Ugglan och kompisproblemet. 

Prata om problemen som tas upp i de olika TV-serierna.

Uppdragskort.

Diskussionsfrågor. 

Lyssna på skönlitterära berättelser och prata om innehållet.

Samtala om skolans värdegrund, självklara regler och våra klassregler. 

Göra värderingsövningar och samarbetsövningar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: