Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnteknik makramé åk 5

Skapad 2020-10-27 11:53 i Forshällaskolan Uddevalla
Återbruk av textilier och trämaterial, åk. 4-6
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Du får lära dig knyta olika makramé knutar och tillverka minst ett arbete i makramé. Det kan vara en ampel, väggbonad, armband etc. Arbeta med olika kombinationer av färg, form och material och se hur det påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Innehåll

Syfte

Makramé är en gammal teknik som använts i flera tusen år. Tekniken att knyta makraméknutar kräver nästan inga redskap alls förutom fingrarna och trådar. Dubbla halvslag, kalvar och lärkhuvuden, alla ingår de i makraméspråket och det handlar egentligen om att slå knutar i olika riktning i olika kombinationer och på så sätt skapa mönster.

Undervisning - Så här ska vi arbeta

Vi startar arbetsområdet med att prata om makramé, går sen igenom hur de olika knutarna ser ut och vad man kan skapa.

Vi tittar på olika arbeten för att få inspiration.

Bedömning - Det här ska eleven kunna

Jag kommer bedöma:

 

 • Formgivning och framställning, din förmågan att arbeta självständigt.

 • Säkerhet, din förmågan att arbeta med olika material, maskiner och verktyg.

 • Tillvägagångssätt, din förmåga att ta eget ansvar och planera.

 • Idéutveckling, din design, konstruktion och egentolkning.

 • Egen tolkning, din tolkning utifrån givet inspirationsmaterial.

 • Omdöme, ditt omdöme på din färdiga produkt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjdmatris textil år 4-6

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Formgivning & framställning
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Säkerhet
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéutveckling
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Egen tolkning
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Omdömen
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: