Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren ett skrivprojekt

Skapad 2020-10-27 11:58 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola 4 Svenska Bild
Nu ska vi starta upp ett skrivprojekt som heter ”Den magiska dörren”. Du kommer att få skriva en roman bestående av 9 kapitel där varje kapitel tränar på olika skrivmoment. Du kommer även att göra illustrationer till din roman.

Innehåll

Förmågor

 • Formulera sig och kommunicera i skrift.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 • Kommunicera med bilder.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Du ska kunna skriva en berättelse utifrån fyra kategorier;

         Innehåll: början, mitten och slut.

         Skrivregler: stavning och skiljetecken.

         Språklig variation: meningsbyggnad och varierat språk med beskrivningar och gestaltningar. 

         Struktur: styckesindelning 

 • Du ska kunna ge omdöme på kamrats text samt kunna bearbeta din egen text utifrån respons.
 • Du ska kunna illustrera dina kapitel på så sätt att textens innehåll förstärks.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du kommer att:

 • Ge och få respons av en kamrat utifrån olika kriterier kontinuerligt under skrivandets gång.
 • Skatta dig själv i en matris.
 • Få kontinuerlig återkoppling av mig som lärare under skrivandets gång.
 • lämna in en färdigskriven roman kopplad till matris med tillhörande illustrationer.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Du kommer att:

 • Skriva en berättande text på din iPad, som är uppdelad i flera kapitel.
 • Få en genomgång inför varje kapitel där vi går igenom det skrivmoment som du ska träna på; miljöbeskrivning, personbeskrivning, dialog mm. 
 • Få träna på att följa en skriftlig instruktion inför varje kapitel.
 • Diskutera hur bilder kan förstärka texter.
 • Illustrera varje kapitel.
 • Träna på att ge respons och bearbeta din egen text utifrån kamratrespons efter varje skrivmoment.
 • Träna på att använda skrivregler, skiljetecken och styckeindelning..
 • Titta på elevexempel för att träna på hur man kan ge kamratbedömning.

Uppgifter

 • Kapitel 2 Brevet

 • Kapitel 1. Hej

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Bl
Att skriva en berättelse - Den magiska dörren

Läsa

 • Sv  4-6   Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna följa en instruktion
 • Sv  E 6
Tränar tillsammans med vuxen på att läsa checklistan inför varje kapitel och följa det som står.
Kan läsa checklistan inför varje kapitel och följa det som står med stöd från vuxen ibland.
Kan på egen hand läsa checklistan inför varje kapitel och följa det som står.

Skriva

 • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Den röda tråden i berättelsen.
 • Sv  E 6
Du tränar på att skriva en enkel text som är sammanhängande mellan alla kapitel.
Du kan skriva en enkel text som är sammanhängande mellan alla kapitel.
Du skriver en välplanerad text där alla kapitel hänger samman i en röd tråd.
Språkliga drag
* Dialog * Styckeindelning * Person- och miljöbeskrivningar.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du kan skriva en enkel text med något av följande: * talstreck * styckeindelning * beskrivning av något/någon i berättelsen.
Du kan skriva en enkel text med * talstreck * styckeindelning *beskrivning av något/någon i berättelsen. (Du uppfyller två av dessa).
Du kan skriva en text med dialoger, styckeindelning och beskrivningar av någon/något i berättelsen.
Skrivregler
* Stor bokstav, mellanrum, punkt, kommatecken, utropstecken * Stavning
 • Sv  E 6
Du tränar på att skriva stor bokstav, mellanrum och punkt samt tränar på din stavning.
Du kan skriva stor bokstav, mellanrum och punkt samt kan skriva vanligt förekommande ord rätt. T. ex. också, mycket, hemma.
Du kan skriva stor bokstav, mellanrum och punkt och kan eller har börjat skriva med kommatecken.

Illustration

 • Sv  4-6   Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kombinera bild till text.
 • Sv  E 6
Du tränar på att rita enkla bilder som passar till din text.
Du kan rita enklare bilder som passar till din text.
Du kan rita bilder till din roman som är väl genomtänkta och som förstärker texten.

Respons

 • Sv  4-6   Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ge och ta respons
 • Sv  E 6
Du tränar på att läsa andras texter och ge något enkelt tips om vad som kan förbättras.
Du kan läsa andras texter och kan ge ett par enkla tips på förbättring av texten.
Du kan läsa andras texter och kan ge flera tydliga tips på förbättring av text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: