Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svep åk 9

Skapad 2020-10-27 12:01 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Slöjd
Denna termin kommer vi jobba med äldre teknik i egen design. Du ska få arbeta med att tillverka en egen svepask där du själv bestämmer storlek, form och mönster/motiv av ditt arbete. Att tillverka svepaskar har sitt ursprung från den nordiska hantverkskulturen. Nya tekniker som vi kommer att jobba med är svepning av fanér och vi kommer att lära oss hur man sammanfogar sitt svep med en botten. Syftet med uppgiften är att du ska få formge och framställa din egendesignade svepuppgift med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker. Under arbetets gång kommer du få beskriva arbetsprocessen med hjälp av slöjdspecifika begrepp och när du är klar med produkten ska du få reflektera över arbetsgången och ditt resultat.

Innehåll

Svepask

Syfte

- Att genomföra ett slöjdprojekt från idé till färdig produkt

-Att lära känna hur man kan forma trä genom att basa och svepa

- Att på ett säkert sätt använda verktyg och maskiner

-Att följa sin arbetsbeskrivningar

Period

Vi kommer jobba med detta arbetsområde under höstterminen 2020.

 

Arbetssätt

Undervisningen ska syfta till eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Undervisningen ska ge elever förutsättning att utveckla idéer överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

- Introduktion

-Idéarbete, planering

- Praktiskt arbete varvas med genomgångar

- Föreläsningar

- Utvärdering, reflektion

 

Bedömning

-Löpande bedömning

-Idéarbete

-Skiss och idéarbete

-Arbetsprocessen

-Hur redskap och maskiner används

-Framställning

-Utvärdering, reflektion

Begreppslista:

Vi kommer lära oss olika slöjdspecifika begrepp och med hjälp av dem ska du analysera och värdera arbetsprocessen.

Svepa=böja

Basa=blöta och värma

Träslag=alm

Utvärderingsformer:

-Löpande bedömning

-Analys- och utvärderingsfrågor

-Individuell skrivuppgift

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd Ånestadsskolan 7-9

E
C
A
Förmåga att:
Skapa föremål i olika material
 • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Förmåga att:
Använda verktyg, redskap och maskiner
 • Sl
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Förmåga att:
Motivera sina val
 • Sl
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Förmåga att:
Utveckla idéer och hitta inspiration
 • Sl
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Förmåga att:
Pröva och ompröva
 • Sl
Eleven kan i slöjdarbetet pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan i slöjdarbetet pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan i slöjdarbetet systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Förmåga att:
Välja handlingsalternativ
 • Sl
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att:
Analysera, värdera och använda slöjdspecifika begrepp
 • Sl
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Förmåga att:
Tolka uttryck
 • Sl
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: