Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza

Skapad 2020-10-27 12:05 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Under november kommer vi arbeta kring vår lärvän Räkne-Reza. Där vi kommer väva in matematik mer och mer i undervisningen, både inomhus och i våra utemiljöer.

Innehåll

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Under samlingar ska vi räkna tillsammans med barnen hur många kompisar som är på förskolan. För att få in matematik i vårt tema som detta läsår är skogen så ska vi räkna pinnar och stenar med barnen. Samma sak med vanliga saker som frukter och Duplo. Vi pratar om lägesbegrepp som på, under, bredvid m.m. Vi övar på färger och former. 

Vi kommer planera utflykter som handlar om både skogen och hitta tillfällen att utforska matematik.

Vi pratar med barnen och ställer frågor kring matematik och försöker göra det på deras nivå. Detta sker vid samlingar, men även vid spontana undervisningstillfällen, t.ex. vid maten. Även om vi använder oss av matematiska uttryck under dagen redan nu, så ska vi fokusera på detta mer nu under November månad. 

Vi gör detta för barnen och för att vi som pedagoger ska bli mer medvetna om matematik i vardagen. 

Vi har ett gemenskap ansvar i arbetslaget att planera, genomföra och dokumentera undervisningen. Detta kan också bero på om vi delar upp oss i olika grupper osv. 

 • Vi ska ha minst 4 undervisningstillfällen om matematik vid samling.
 • Vi ska ta oss ut i skogen och antingen samla naturmaterial eller ha undervisning i naturen. 
 • Vi har som mål att sätta upp mer material på avdelningen som är kopplat till matematik, som olika former, tal, färger m.m. 
 • Vi räknar alla barnen och uppmärksammar vilka som är här när vi har samling. 
 • Vi ska uppmuntra barnen att räkna själva 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: